Lietuvos Respublikos Seimas

2002 05 08 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

Komitetas svarstė Komiteto narių - išvados projekto rengėjų parengtą išvados projektą dėl Medžioklės įstatymo projekto IXP-1441(2).

Buvo gautos pastabos ir pasiūlymai : Privačių medžioklės plotų savininkų asociacijos pirmininko R.Valiulio, klubo "Debeikiai" pirmininko A.Katlioriaus, klubo "Ragas" pirmininko A.Timinsko, J.Žuko, Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriaus valdybos pirmininko A.Bruko, Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Lietuvos privačių medžioklės plotų savininkų asociacijos, medžiotojų klubo "Krašuona" vadovo J.Šinkūno ir medžiotojų klubo "Aluotis" vadovo D.Repečkos, Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus V.Grušausko, Seimo narių - V.Einorio ir A.Bauros. Į daugelį pastabų buvo atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies. Taip pat pritarta Aplinkos ministerijos siūlymui projektą papildyti nuostatomis, kad visiems medžioklės plotų vienetams ne rečiau kaip kas 10 metų būtų parengiami medžioklėtvarkos projektai. Nuspręsta bendru sutarimu pritarti patobulintam Medžioklės įstatymo projektui IXP-1441(3).

Aplinkos apsaugos ministras Arūnas Kundrotas pateikė informaciją apie pasiruošimą vykdyti eurointegracinius įsipareigojimus ir priimti ES finansinę pagalbą ir Europos Sąjungos paramos (ISPA) naudojimą aplinkosauginėms investicijoms Lietuvoje.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 09.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas