Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. gegužės 8 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Komiteto posėdis 2002 m. gegužės 8 d.

Komitetas, apsvarstęs Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-1495, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo projektą IXP-1235, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-795(2), bendru sutarimu nusprendė siūlyti tobulinti, atsižvelgiant svarstymo komitete metu pareikštas pastabas, kurioms komitetas pritarė.

Komitetas, apsvarstęs Pilietybės įstatymo 1,2,4,9,12,14,16,17,19, 21,22,23,25,28,29,31,33,ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-1473-1474, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam Žmogaus teisių komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komiteto pastabą. Kadangi projektu keičiama 18, t.y. daugiau nei pusė bazinio įstatymo straipsnių, siūlytina rengti naują Pilietybės įstatymo redakciją.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 09.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas