Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-08 BFK posėdis

1. Apsvarstytas Draudimo įstatymo 2, 27, 29, 31, 36, 37, 38, 40(1), 53, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 34(1), 34(2), 37(1), 37(2), 37(3), 37(4), 38(1), 38(2), 38(3) straipsniais bei 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1524ES.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-1524(2)

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Apsvarstytas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo 41 straipsniu ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-683(2).

Nuspręsta:

Daryti Komitete svarstyme pertrauką iki pagrindinis Ekonomikos komitetas gays LR Vyriausybės išvadą dėl minėto įstatymo projekto.

3. Apsvarstytas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(26), 221 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo, 247 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-1502.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Antspaudų ir spaudų kontrolės įstatymo projektui IXP-1547 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;

- Akcizų įstatymo 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1234 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/.

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė
Naujausi pakeitimai - 2002 05 08.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas