Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie komiteto 2002-05-06 d. posėdį

 

1. SVARSTYTA:

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (ixp-1501).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui IXP-1501, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą.

(Šiame projekte siūloma atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją kontrolės funkcijas perduoti savivaldybėms.)

2. SVARSTYTA:

Medžioklės įstatymo projektas Nr. IXP–1441(2)

NUSPRĘSTA:

Pasiūlyti pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui patobulinti Medžioklės įstatymo projektą – 2, atsižvelgiant į medžiotojų klubo “Debeikiai”, Miško savininkų asociacijos ir Privačių medžioklės plotų asociacijos bei Seimo narių H. Žukausko, V. Rinkevičiaus ir A. Bauros pasiūlymus.

(Pasiūlymų esmė – leisti registruoti ir mažesnius nei 1000 ha medžioklės plotų vienetus, daugiau suteikti teisių žemės ir miško savininkams, sudaryti sąlygas žemės ir miško savininkams gauti kompensaciją už medžiojamosios faunos padarytą žalą pasėliams.

Komiteto paskirtas pranešėjas - Viktoras Rinkevičius.)

3. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-1459ES)

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP- 1459ES).

(Komiteto paskirtas pranešėjas - Zenonas Mačernius.)

4. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektas (IXP-1458ES)

NUSPRĘSTA:

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo projektą (IXP-1458ES) grąžinti iniciatoriams tobulinti.

5. SVARSTYTA: Einamieji klausimai

Buvo išklausyta Germano Lamsodžio (Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra) informacinis pranešimas apie padėtį grūdų rinkoje (Faktinis grūdų supirkimas, parduodamų maistinių grūdų minimalios eksporto kainos, maistinių grūdų eksporto ir importo apimtys, grūdų pasėlių plotai ir kita).

Informacija priimta žiniai.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas