Lietuvos Respublikos Seimas

Gegužės 6 d. posėdyje

Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė pristatė Komitetui Kultūros ministerijos 2002 metų strateginį veiklos planą, ministerijos 2002 m. turimas vykdyti programas ir finansines galimybes. Ji pažymėjo, kad 2002 m. Kultūros ministerijos institucijoms (13 teatrų, 19 muziejų, 7 bibliotekos, 5 koncertinės organizacijos, Šiuolaikinio meno centras, Lietuvos liaudies kultūros centras, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, Nacionalinė UNESCO komisija ir kt.) išlaikyti skirta 63 312 tūkst. Lt, o programoms – 29 104 tūkst. Lt. jau paskirstyta parama meno kūrėjų organizacijoms, kino gamybai, knygų leidybai, naujiems teatro, muzikos ir šokio projektams, festivaliams, nevyriausybinių organizacijų kultūros programoms, regionų ir etninės kultūros projektams, dalis stipendijų menininkams. Nauja programa - Nacionalinių premijų laureatų kūrybos propagavimas. Šiuo metu Kultūros ministerijoje baigti rengti dokumentai: Kultūros centrų pertvarkos gairės, Nacionalinė bibliotekų modernizavimo programa, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, Moderniojo meno muziejaus koncepcija, Teatrų ir koncertinių organizacijų įstaigų įstatymo koncepcija; rengiami dokumentai -.Nacionalinės kultūros plėtros programa, Regionų kultūros plėtros programa, Paramos jauniesiems menininkams programa. Šiemet ministerija vykdo kelis naujus projektus. Jau pradėjo veikti Lietuvos institutas, kurio paskirtis – propaguoti Lietuvos kultūrą pasaulyje, pradėjo darbą kultūros atašė Lenkijoje, tikimasi, kad šiais metais kultūros atašė atsiras ir Vokietijoje. Labai svarbūs projektai – Kultūros paveldo sistemos pertvarka, Valdovų rūmų atstatymas, Lietuvos prisistatymas Frankfurto knygų mugėje. Ministrė atsakė į Komiteto narių klausimus. Apie pasirengimą Frankfurto knygų mugei nuspręsta dar kalbėti ir kitame Komiteto posėdyje po savaitės. Ministrė informavo komitetą, kad ji įregistravo naują Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projekto variantą, kurį ministerijoje suburta darbo grupė parengė, atsižvelgdama į labai įvairių institucijų ir organizacijų pastabas. Nutarta paskirti projekto klausymus gegužės 15 d. Komiteto išvadas dėl šio projekto rengti paskirtos Roma Dovydėnienė ir Dalia Teišerskytė.

Komiteto nariai pasitarė dėl gegužės 8 d. rengiamos konferencijos “Muzikos kultūros dabartis ir perspektyvos”, kitos savaitės darbotvarkės, gegužės 20-21 dienomis planuojamos išvykos į Latviją ir kt.
Naujausi pakeitimai - 2002 05 07.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas