Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas sveikina su Spaudos diena

Gegužės 7 d. pranešimas VIR

Mieli spaudos žmonės, šiandien minime svarbią mūsų tautai Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Gyvas, parašytas žodis visada buvo sumišęs su laisvės ilgesiu, o pagarba kalbai, diegiama nuo mažumės, mūsų sąmonėje glaudžiai susijusi su tautiškumu, lietuviškosios kultūros išlikimu.

Sveikindamas kalbos puoselėtojus, knygų rašytojus ir skaitytojus, žurnalistus ir visus plunksnos brolius bei seseris, norėčiau palinkėti dar daugiau meilės gimtajam žodžiui, kūrybiškumo ir sėkmingo bendradarbiavimo.

Artūras Paulauskas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 05 07.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas