Lietuvos Respublikos Seimas

2002 gegužės 6 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

Komiteto posėdis 2002 05 06 d.

 

Klausymų metu buvo pareikšta rimtų pastabų dėl Žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo projekto IXP-1235, todėl siekiant kokybiškai patobulinti įstatymo projektą, Komitetas, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką iki š.m. gegužės 8 d.

Komitetas, svarstė Policijos įstatymo 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1493. Komiteto patarėjas J.Dirma pristatė įstatymo projektą, bei pažymėjo, kad Įstatymo projektas yra redakcinio pobūdžio. Projektui siūlytina pritarti atsižvelgiant į Seimo teisės departamento pastabas. Todėl projektas keistinas taip, kad Policijos veiklos įstatymo 23 straipsnyje vietoje nuorodos į 24 straipsnio 2 dalį būtų nuoroda į 25 straipsnio 2 ir 4 dalis. Komitetas, išklausęs komiteto patarėjo, komiteto narių, bei komiteto posėdyje dalyvavusio Policijos departamento Teisės skyriaus vyr. komisaro A.Jakučio nuomonių, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komiteto patarėjas J.Dirma pristatė Policijos įstatymo 31 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1494, bei pažymėjo , kad šiuo metu Policijos rezervo sąvoka yra apibrėžiama Policijos įstatymo 31 straipsnyje, kuriame nurodoma, kad įtraukimo į policijos rezervą sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybės patvirtinti Lietuvos Respublikos policijos rezervo nuostatai. Policijos veiklos įstatymo 17 str. 2 dalyje numatyta, kad priėmimo į rezervą sąlygas ir tvarką nustato Policijos rezervo nuostatai, kuriuos tvirtina vidaus reikalų ministras. Pritarus projektui, šie prieštaravimai būtų pašalinti.

Komitetas, išklausęs komiteto patarėjo, komiteto narių, bei komiteto posėdyje dalyvavusio Policijos departamento Teisės skyriaus vyr. komisaro A.Jakučio nuomonių, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 12(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-1495, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką iki š.m. gegužės 8 d.

Komitetas, apsvarstęs Civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1381, bendru sutarimu nusprendė įstatymo projektą atmesti, kadangi privatinės teisės paskirtis yra ir viešojo intereso gynimas, galiojančios Civilinio kodekso nuostatos, atsiskaitymams tarp juridinių asmenų bei atsiskaitymams dalyvaujant fiziniams asmenims, užsiimantiems ūkine komercine veikla, vykdyti suteikia prioritetą atsiskaityti negrynaisiais pinigais. Įstatymo projektas savo esme nesiskiria nuo galiojančio Civilinio kodekso 6.929 straipsnio teksto. Civilinis kodeksas ir kiti šiuo metu galiojantys įstatymai, reglamentuojantys mokėjimus ir atsiskaitymus grynaisiais pinigais, nenustato ribojimų atsiskaityti grynaisiais pinigais.

Todėl Civilinio kodekso 6.929 straipsnio keitimas netikslingas, o atsiskaitymų ypatumai galėtų būti nustatomi kituose įstatymuose.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 188(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-947(12), bendru sutarimu nusprendė iš dalies pritarti LR Seimo Teisės departamento pasiūlymams , bei nepritarti Seimo nario Br.Bradausko siūlymui panaikinti atsakomybę piliečiams už Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimus. 2002 m. kovo 27 d. posėdyje Komitetas apsisprendė sušvelninti atsakomybę už nurodytos tvarkos pažeidimus, numatant sankcijoje įspėjimą ir mažesnę baudą, nei buvo galiojančioje šio straipsnio redakcijoje. Komitetas taip pat nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į pastabas bei Seime priimtą įstatymą “Dėl Lietuvos valstybės vėliavos”.

Komitetas taip pat svarstė Seimo nario J.Sabatausko pasiūlymą LR Antstolių įstatymo projektui IXP-1356, kuriam bendru sutarimu pritarė. Seimo narys J.Sabatauskas siūlo pakeiti 5 straipsnio 5 punktą ir straipsnį išdėstyti taip: “5) buvo atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidatų į notarus (asesorius), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus, jei po atleidimo nepraėjo treji metai.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 06.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas