Lietuvos Respublikos Seimas

2002-05-06 BFK posėdis

1. Apsvarstytas Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-672.

Nuspręsta:

Įstatymo projektą atmesti:

1. Seimui 2001 m. spalio 23 d. priėmus Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą, pasikeitė savivaldybių biudžetų sudarymo tvarka:

    1. atsisakyta iki tol galiojusios nuostatos, kad atitinkamų metų biudžeto įstatyme kiekvienai savivaldybei patvirtinama prognozuojamų mokestinių pajamų suma, mokestinių pajamų sumas tvirtina kiekviena savivaldybė savarankiškai, ;
    2. savivaldybėms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms ) funkcijoms atlikti iš valstybės biudžeto skiriamos specialios tikslinės dotacijos, kurios 2002 m. sudaro 52,6 proc. visų savivaldybių prognozuojamų išlaidų ir savivaldybėms užtikrintas valstybės deleguotų funkcijų finansavimas;

    1. Įstatymo projekto siūloma nuostata (1 straipsnio 2 dalis), kad toms savivaldybėms, kurios gauna mažiau mokestinių pajamų teikiamos beprocentės paskolos yra iš esmės įtvirtinta Biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje (beprocentės paskolos iš valstybės biudžeto teikiamos savivaldybėms laikinam pajamų trūkumui padengti, kai nepakanka šiam tikslui savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų).

Balsavimo rezultatai: 7 už; - prieš; 4 susilaikė.

2. Apsvarstytas Akcizų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-1455.

Nuspręsta:

Pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Apsvarstytas Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1411.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui pritarti pateiktam įstatymo projektui IXP-1411 ir, atsižvelgiant į tai, kad 2002 metų valstybės biudžete nėra skirta lėšų šioms valstybinėms pensijoms mokėti, papildyti Įstatymo projektą 3 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

“3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.”

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Prekių apyvartos mokesčio įstatymo projektui IXP-1550 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektui IXP-1551 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Mokesčių administravimo įstatymo 2, 8, 19, 27, 29, 38, 38(1), 50, 52(1) ir 56(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo 26(2) straipsniu įstatymo projektui IXP-1552 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė
Naujausi pakeitimai - 2002 05 06.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas