Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo (2002-04-03 Nr.110-03-100)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS

DĖL BIOKURO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

2002 m. balandžio 3 d. Nr. 110-03-100

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas apsvarstęs Biokuro įstatymo įgyvendinimo eigą konstatuoja, kad šio įstatymo įgyvendinimas vyksta nepateisinamai lėtai.

Dar nėra patvirtintos biokuro iš vietinės kilmės žaliavų gamybos, naudojimo bei skatinimo programos, jų įgyvendinimui nenumatyti tiksliniai valstybės biudžeto asignavimai, neremiami investiciniai projektai, nevykdomi biokuro moksliniai tiriamieji darbai.

Nepakankamai dirbama su potencialiais biokuro gamintojais ir naudotojais, nepalaikomi ryšiai su vietos savivaldos institucijomis skatinant naudoti vietinius energijos išteklius.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Iki 2002 m. liepos 1 d. pateikti Seimui informacija apie Biokuro įstatymo 4, 5 ir 6 straipsnių vykdymą, numatant:

1.1. biokuro gamybos programą, paremtą techninėmis priemonėmis ir finansinėmis apimtimis bei investavimo sąlygomis;

1.2. valstybinės svarbos biokuro gamybos įmonę, įtraukiant ją į Valstybės investicijų programą;

1.3. biokuro naudojimo ir tiekimo į rinką variantus bei vidaus rinkos apsaugos mechanizmą;

1.4. biokuro kaupimo nacionaliniame naftos produktų rezerve galimybę;

1.5. konfiskuoto alkoholio naudojimo biokurui gaminti tvarkos nustatymą;

1.6. didesnę SAPARD paramą steigiant biokuro gamybos įmones;

1.7. mokslinių tiriamųjų darbų užsakymų bei finansavimo galimybes.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas