Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl privačių miškų tvarkymo ir privačių miškų savininkų savivaldos organizacijų rėmimo (2002-04-10 Nr.15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETO IR APLINKOS APSAUGOS KOMITETO BENDRO POSĖDŽIO

SPRENDIMAS Nr. 15-110-03-112/107-11-20

 

 

DĖL PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKŲ SAVIVALDOS ORGANIZACIJŲ RĖMIMO

2002 m. balandžio l0 d.

Vilnius

 

Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetai, bendrame posėdyje išnagrinėję privačių miškų tvarkymo ir privačių miškų savininkų savivaldos organizacijų rėmimo problemas,

nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1 Sudarant 2003 metų valstybės biudžetą numatyti lėšas privataus miškų ūkio plėtros, miško savininkų švietimo, konsultavimo ir jų savivaldos organizacijų stiprinimo valstybinių programų įgyvendinimui.

1.2. Patikslinti Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų nuostatus, suderinant privačių miškų tvarkymo teisines problemas bei ekonominės paramos priemones, privačių miškų kooperavimo klausimus, atsižvelgiant į Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą.

1.3. Numatyti galimybę suformuoti valstybės biudžete lėšas skirtas bendroms privataus miškų ūkio reikmėms ir tikslinėms privačių miškų programoms finansuoti, iš miško savininkų už parduotą medieną ir nenukirstą mišką mokamo fizinių asmenų pajamų mokesčio taip, kaip pagal Miškų įstatymo 7 str. sudaromos lėšos bendrosioms miškų ūkio reikmėms iš valstybinių miškų urėdijų atskaitymų į valstybės biudžetą.

2. Pasiūlyti Aplinkos ir Žemes ūkio ministerijoms kartu su privačių miškų savininkų savivaldos organizacijomis:

2.1. Iki 2002 m. spalio 1d. parengti privačių miškų savininkų konsultavimo, mokymo ir švietimo plėtros 3-5 metų laikotarpiui programą, siūlant ją įtraukti į tikslinių LR Vyriausybės finansuojamų programų sąrašą.

2.2. Įgyvendinant specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) 5 prioritetinės krypties “Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku ir miškų infrastruktūros tobulinimas” nuostatas taikyti ES direktyvose numatytas paramos privačiam miškų ūkiui priemones, įskaitant ir paramą miško savininkų asociacijų bei kooperatyvų įsikūrimui, siekiant padėti jų nariams gerinti subalansuotą bei ekonomiškai efektyvų miškų valdymą.

 

2.3. Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos miško savininkų savivaldos organizacijomis toliau ugdant miško savininkų savivaldą ir vystant kooperaciją, stiprinant privačių miškų savininkų konsultavimo, mokymo ir švietimo sistemą, i rengiant miško savininkų veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus.

3. Apie šio sprendimo įgyvendinimą iki 2002 m. liepos 1 d. informuoti Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetus.

 

Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Mikolaitis

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas