Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS.Dėl šiltnamių kombinatų veiklos ir jų produkcijos vidaus rinkos apsaugos (2002-04-15 Nr.16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILTNAMIŲ KOMBINATŲ VEIKLOS IR JŲ PRODUKCIJOS VIDAUS RINKOS APSAUGOS

2002 m. balandžio 15 d. Nr. 16

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas ne kartą svarstė modernizuotų šiltnamių kombinatų veiklą bei jų funkcionavimo užtikrinimo priemones, tačiau priimant sprendimus neatsižvelgiamą į tolimesnes šių įmonių gamybos vystymo perspektyvas bei jų ekonominę ir finansinę padėtį. Šiltnamių kombinatai investuoja dideles lėšas į naujausių technologijų diegimą, didina gamybos apimtis, tačiau vežant iš užsienio pigią ir prastos kokybės šiltnaminę produkciją dirbtinai mažinamos kainos ir vietos augintojai priversti pardavinėti savo produkcija žemiau savikainos lygio.

Komitetas atkreipia Žemės ūkio ministerijos dėmesį į tai, kad 2002-02-04 raštu Nr. 110-04-21 pateikti Komiteto ir AB “Pagirių šiltnamiai” generalinio direktoriaus G. Morkūno pasiūlymai nebuvo deramai išnagrinėti ir nepateikti motyvai dėl jų taikymo galimybių.

Valstybės kapitalo įmonė AB “Pagirių šiltnamiai” eksploatuoja 20 hektarų modernių žieminių šiltnamių, kuriuose auginama produkcija atitinka ES reikalavimus. Įmonės metinė prekių apyvarta siekia 23 mln. Lt., kasmet sumokama į valstybės biudžetą apie 6 mln. Lt. mokesčių, darbu aprūpinti 500 žmonių.

Laiku nepriėmus reikiamų sprendimų tokioms įmonėms iškyla reali bankroto grėsmė.

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1.Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1.1. Parengti AB “Pagirių šiltnamiai” tolimesnės veiklos vystymo programą, atsižvelgiant į Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą sąlygas.

1.2. Pakartotinai išnagrinėti naujai pateiktus AB “Pagirių šiltnamiai” generalinio direktoriaus pasiūlymus ir parengti konkrečias priemones dėl vaisių ir daržovių rinkos reguliavimo bei vietos gamintojų apsaugos nuo žlugdančio importo.

1.3. Teikti siūlymus Vyriausybei dėl perteklinės elektros energijos tarifų mažinimo modernizuotiems šiltnamių kombinatams taikantiems pažangias technologijas, paremtas augalų apšvietimo būtinumu.

1.4. Apie priimtas priemones informuokite Komitetą iki 2002 m. birželio 1 d.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas