Lietuvos Respublikos Seimas

Politikų elgesio kodekse turi būti numatytos sankcijos jo nesilaikantiems, mano Seimo Pirmininkas

Gegužės 2 d. pranešimas VIR

 

 

Šiuo metu rengiamas Politikų elgesio kodeksas turi numatyti ne tik elgesio ir etikos taisykles, bet ir sankcijas jo nesilaikantiems politikams. Tokią nuomonę Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien išsakė darbo grupės, sudarytos parengti politikų elgesio kodeksą, posėdyje.

Seimo Pirmininkas susitikime akcentavo, jog šiuo metu itin aktuali problema – politikų elgesį reglamentuojančių konkrečių normų nebuvimas ir dėl to nuolatos kylantys ginčai ir interpretacijos. “Parengtas elgesio kodeksas galėtų tapti ir Seimo statuto sudedamąja dalimi”, pabrėžė A. Paulauskas.

Pasak Seimo Pirmininko, labai svarbu, kad politikų elgesio kodekse būtų aiškiai apibrėžta politikų interesų registravimo ir deklaravimo tvarka, atsakomybė ir sankcijos už kodekso nesilaikymą, kodekso laikymosi priežiūrą atliekanti instancija ir jos kompetencija.

Artimiausiu metu darbo grupė parengs pirminį kodekso projektą. Posėdyje taip pat dalyvavo Didžiosios Britanijos ekspertai, konsultuojantys etikos, kovos su sukčiavimu ir korupcija klausimais. Remdamiesi Didžiosios Britanijos praktika ir atsižvelgdami į situaciją Lietuvoje, britų ekspertai per dvi savaites pateiks savo pasiūlymus kodekso projektui.

Galutinį politikų elgesio kodekso projektą Seimo Pirmininko vadovaujama darbo grupė planuoja parengti iki šių metų liepos 1 d. Kodekse numatomos nuostatos bus skirtos ir įstatymų leidžiamosios, ir vykdomosios valdžios politikams.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 
Naujausi pakeitimai - 2002 05 02.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas