Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.04.22 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-04-22 komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu svarstė:

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP- 1151(3) ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Seimui priėmus Konstitucijos 119 straipsnio pataisas ir šį įstatymą savivaldybių tarybų nariai bus renkami ketveriems metams. Taip pat komitetas pritarė, kad savivaldybių tarybų nariais galės būti renkami nuolatiniai atitinkamos savivaldybės gyventojai, kuriems rinkimų dieną bus sukakę 20 metų.

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 18, 20, 25 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1152(2) ir dar kartą pritarė komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

  • Seimo rinkimų įstatymo 58 straipsnio 3 dalies ir 97 straipsnio 2 punkto pakeitimo įstatymo projektą IXP- 943 ir nusprendė projektą atmesti

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 2 punkto bei 87 straipsnio 1 dalies įstatymo projektą IXP- 944 ir nusprendė grąžinti projektą iniciatoriui tobulinti.

  • Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio papildymo įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymo, Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymų projektus IXP-1423,1424 ir 1415 ir nusprendė nesant papildomų komitetų ir Vyriausybės išvadų, daryti svarstymo komitete pertrauką.

- Seimo narių Juozo Bernatonio, Algio Rimo, Algirdo Syso pasiūlymus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo (naujos redakcijos) įstatymo projektui IXP –1163(3SP) ir nusprendė: 1) iš esmės pritarti Seimo nario Juozo Bernatonio pasiūlymų 1, 2 punktams, tik dėl techninės klaidos siūloma šių punktų tekstus sukeisti vietomis. Pritarti 3 punktui ir 4 punktui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) 2) pritarti Seimo nario Algio Rimo pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) 3) nepritarti Seimo nario Algirdo Syso pasiūlymui dėl priedėlio pakeitimo. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.) Pasiūlymų, teiktų įstatymo projektui IXP –1163(2) pritarti 1 punktui, nepritarti 2, 3 ir 4 punktams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- pasirengė svarstyti Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1506 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti G.Didžioką, J.Jurkų E.Masiulį ir K.Rimšelį.

Kom itetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo 4(1) straipsniu ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios IXP-683(2) ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Seimo teisės departamento išvadas ir kitus pasiūlymus, kuriems pritarė komitetas.

- Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1490 ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertrauką.

 

 

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2002 04 25.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas