Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas ieškos galimybių spartinti IAE ir Visagino problemų sprendimus

Balandžio 25 d. pranešimas VIR

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien lankosi Visagino mieste. Jau įvyko Seimo Pirmininko susitikimai su Ignalinos atominės elektrinės vadovais, Visagino miesto meru.

Pagrindinis Seimo Pirmininko vizito Visagine tikslas – aptarti Ignalinos atominės jėgainės ir Visagino miesto ateities perspektyvas, socialinę ir ekonominę Visagino miesto padėtį.

Ignalinos atominėje elektrinėje Seimo Pirmininkas susitiko su IAE generaliniu direktoriumi V.Ševaldinu, apžiūrėjo pirmąjį jėgainės reaktorių, elektrinės valdymo patalpas. A. Paulauskas domėjosi IAE pasirengimu ruošiantis elektrinės uždarymui, socialinių problemų sprendimu, užsienio investuotojų pritraukimo galimybėmis. Seimo Pirmininkas pabrėžė, kad Seime artimiausiu metu bus svarstomas nutarimas dėl II-jo bloko uždarymo.

Kaip Seimo Pirmininkui sakė V.Ševaldinas, apsispręsti dėl II-jo IAE bloko uždarymo reikia dar šiemet, kadangi nuo šio sprendimo priklauso tolimesnis jėgainės darbo planavimas. V.Ševaldino teigimu, IAE neturėtų būti uždaroma anksčiau nei 2012 m. Viena aktualiausių IAE darbo problemų jėgainės vadovas įvardijo užtrukusią elektrinės restruktūrizaciją, nuo jėgainės atskiriant aptarnavimo paslaugas elektrinei teikiančias įmones.

Seimo Pirmininką nustebino Visagino ir Ignalinos rajono savivaldybių nesutarimai, kylantys dėl greta Visagino esančių teritorijų priklausomybės. Visagino meras V. Račkauskas apgailestavo, jog daugelį potencialių užsienio investuotojų atbaido ne Ignalinos atominės elektrinės kaimynystė, bet neišspręsta teritorijų, esančių greta Visagino, pavaldumo problema. Šiuo metu daugelis apleistų ir nebaigtų statyti pastatų Visagino miesto pašonėje priklauso ne Visagino, bet Ignalinos savivaldybei, o tai, pasak mero, sukelia didelių problemų pritraukiant investicijas ir derantis su galimais investuotojais.

Seimo Pirmininkas pažadėjo išsiaiškinti, kodėl taip ilgai neišsprendžiamos greta Visagino esančių teritorijų priklausomybės problemos. A. Paulauskas kreipsis į Seimo komisiją Ignalinos atominės elektrinės problemoms spręsti ir prašys paaiškinti, kodėl iki šiol neinicijuojami teisės aktai Visagino investiciniam klimatui pagerinti.

“Jeigu bus parengti pasiūlymai, padėsiantys pritraukti investuotojus į Visaginą, aš pateiksiu juos Seimui skubos tvarka”, pabrėžė A. Paulauskas.

Šiandien Seimo Pirmininkas dar susitinka su Visagino miesto pensininkų klubo atstovais, Visagino miesto gyventojais.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 04 25.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas