Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. balandžio 24 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Komiteto posėdis 2002 04 24 d.

Komitetas, apsvarstęs Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1299, bendru sutarimu nusprendė nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui IXP-1299. Priimto sprendimo argumentai:

1. Žvalgybos įstatymo 13 straipsnio redakcija tobulintina, kadangi nuostata, kad žvalgybos tarnybų parlamentinę kontrolę vykdo Seimo komiteto pakomitetis (ar du pakomitečiai) yra ydinga , nes nėra suderinta su Seimo statuto nuostatoms. Pagal Statuto 47 straipsnį komitetas gali (bet neprivalo) sudaryti pakomitetį. Pakomitetis nėra savarankiškas, jo nuostatus tvirtina komitetas, kuriam pakomitetis yra atskaitingas. Todėl komitetui nesudarius pakomitečio(ių), žvalgybos tarnybų parlamentinė kontrolė nebūtų vykdoma.

2. Atsižvelgiant į tai, kad vykdant žvalgybinę veiklą susiduriama su žmogaus teisių ir laisvių apribojimais, teisinėmis problemomis, šios veiklos finansavimu, ir ji glaudžiai yra susijusi su Lietuvos Respublikos tarptautiniu bendradarbiavimu su užsienio šalimis, siūlytina pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, nustatant, kad žvalgybos veiklos parlamentinę kontrolę vykdytų atskira nuolatinė komisija sudaryta iš Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos, Žmogaus teisių, Biudžeto ir finansų, Užsienio reikalų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetų narių (analogiškai kaip numatyta Operatyvinės veiklos įstatymo projekto IXP-813(2sp) 23 straipsnyje).

Komitetas, apsvarstęs Žvalgybos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1299A, bendru sutarimu nusprendė nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui IXP-1299A. Priimto sprendimo argumentai:

1. Žvalgybos įstatymo 13 straipsnio redakcija tobulintina. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir taip analizuoja bei kontroliuoja Valstybės saugumo departamento ir Krašto apsaugos ministerijos veiklą, kadangi šios institucijos užtikrina valstybės saugumą ir gynybą, todėl atsižvelgiant į tai, kad vykdant žvalgybinę veiklą susiduriama su žmogaus teisių ir laisvių apribojimais, šios veiklos finansavimu, ir ji glaudžiai yra susijusi su Lietuvos Respublikos tarptautiniu bendradarbiavimu su užsienio šalimis, siūlytina pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, nustatant, kad žvalgybos veiklos parlamentinę kontrolę vykdytų atskira nuolatinė komisija sudaryta iš Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos, Žmogaus teisių, Biudžeto ir finansų, Užsienio reikalų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetų narių (analogiškai kaip numatyta Operatyvinės veiklos įstatymo projekto IXP-813(2sp) 23 straipsnyje).

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 50(5) straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1166, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 185(4) straipsniu, 225, 262 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP1320, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 24.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas