Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 24 d. posėdyje

 

Svarstytas Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas, kurį pristatė Seimo narys Artūras Vazbys. 2002 m. gegužės 14 d. sukanka 30 metų nuo Romo Kalantos, protestavusio prieš nacionalinį beteisiškumą, sovietinės valdžios savivalę ir vardan Lietuvos laisvės paaukojusio savo gyvybę, mirties metinės.Iš esmės pritarta projektui, gegužės 14 dieną siūloma vadinti Politinio pasipriešinimo diena.

Kauno medicinos universiteto prorektoriua pristatė Kauno medicinos universiteto statuto naują redakciją, parengtą pagal Aukštojo mokslo įstatymą. Komitetas nusprendė pritarti KMU statutui ir teikti jį Seimui.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas