Lietuvos Respublikos Seimas

G. Babravičiaus komandiruotės į Suomijos Respubliką ir Estijos Respubliką 2001 m. rugsėjo mėn. 10 – 14 d. ataskaita

Aš, Gintautas Babravičius, 2001 m. rugsėjo mėn. 11–12 d. dalyvavau Ketvirtojoje Europos informacijos ir komunikacinių technologijų konferencijoje, kuri vyko Helsinkyje (Suomijos Respublika) ir Taline (Estijos Respublika).Taip pat rugsėjo 12–14 dienomis dalyvavau konferencijoje “Telework 2001” kuri vyko Helsinkyje (Suomijos Respublika).

Pirmojoje konferencijoje, kurią organizavo Suomijos ir Estijos parlamentai, dalyvavo Europos šalių parlamentų nariai, kuruojantys informacinę plėtrą ir komunikacines technologijas. Konferencijos metu, be kitų, užmezgiau tiesioginius kontaktus su Suomijos parlamento Ateities komiteto nariu p. Markku Markkula bei aptariau bendradarbiavimo ir jų komiteto narių vizito į Lietuvą galimybes.

Antroji konferencija buvo organizuota Suomijos Darbo ministerijos ir Tamperės universiteto, remiant Europos komisijai bei kitų privačių partnerių (Cisco Systems, Sonera, Finnair ir kt.). Konferencijos metu buvo pristatytos teledarbo koncepcijos ir iniciatyvos.

Parsivežtą medžiagą (spausdintame ir elektroniniame formatuose) perdaviau Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui. Įgytomis žiniomis bei idėjomis pasidalinau bendro Informacinės visuomenės plėtros bei Socialinių reikalų ir darbo komitetų posėdžio “Visuomenės sanglauda (subalansuota šalies raida, naujų socialinės integracijos ir pagalbos sistemų plėtra)”

2001 m. spalio 25 dienos posėdžio metu.

Konferencijos tinklapis internete: http://www.telework2001.fi . Tinklapyje taip pat galima rasti pranešėjų kalbas bei prezentacijas.

Išsamesnę informaciją nuo š.m. gegužės 1 dienos galėsite rasti adresu www.lrs.lt/ivpk

Gintautas Babravičius
Naujausi pakeitimai - 2002 04 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas