Lietuvos Respublikos Seimas

G. Babravičiaus komandiruotės į Latvijos Respubliką 2001 m. spalio mėn. 17 – 19 d. ataskaita

Aš, Gintautas Babravičius, 2001 m. spalio mėn. 18 – 19 d. dalyvavau Latvijos verslo mokyklos organizuojamame kasmetiniame tarptautiniame forume “Baltic Sea Region Communications Forum”, kuris vyko Rygoje, Latvijos Respublikoje.

Forumo metu buvo aptartos įstatymų leidybos, telekomunikacijų bei interneto rinkos liberalizavimo ir reguliavimo problematikos, mobiliųjų tinklų konvergencijos, mobiliųjų telekomunikacijų ateities, mobiliųjų tinklų ir 3G vystymosi perspektyvų bei kitos temos.

Forumo metu skaičiau pranešimą tema “Present and the future of Telecommunications sector in Lithuania and Baltic states”. Savo pranešime iškėliau idėją dėl telekomunikacijų rinkos įstatymų bazės ir principų, taikomų telekomunikacijų rinkos Baltijos šalyse valdymui, suvienodinimo. Šios idėjos pagrindu dalyvavau aktyvioje diskusijoje.

Parsivežtą medžiagą (spausdintame ir elektroniniame formatuose) perdaviau Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui. Įgytomis žiniomis bei idėjomis pasidalinau Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2001 m. spalio 25 dienos posėdžio metu.

Išsamesnę informaciją nuo š.m. gegužės 1 dienos galėsite rasti adresu www.lrs.lt/ivpk .

PRIEDAI:

Pranešimo skaidrės (5 lapai) (galite rasti Tarptautinių ryšių skyriuje)

Perskaityto pranešimo tekstas (2 lapai)

Perskaityto pranešimo tekstas

Gintautas Babravičius
Naujausi pakeitimai - 2002 04 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas