Lietuvos Respublikos Seimas

G. Babravičiaus komandiruotės į Belgijos Karalystę 2001 m. lapkričio mėn. 12 – 14 d. ataskaita

Aš, Gintautas Babravičius, 2001 m. lapkričio mėn. 12 – 14 dienomis dalyvavau Briuselyje, Belgijoje, vykusioje įvairių šalių politikų ir “Hewlett Packard” vadovų ir ekspertų konferencijoje dėl elektroninės valdžios projektų įgyvendinimo.

Konferencijoje dalyvavau diskusijose ir išklausiau pranešimus aktualiomis Lietuvai temomis. Europos komisijos atstovas Jens Matthiesen pristatė e-valdžios temą “Elektroninės Europos” veiksmų plano kontekste. “Gartner Consulting” Beneliukso šalims direktorius Marc Kindermans pristatė “Gartner” e-valdžios vizija. Konferencijos metu taip pat buvo pristatyta Švedijos nacionalinė informacijos skleidimo infrastruktūra, pateikiant pavyzdį kaip Švedijos viešojo administravimo institucijos diegia modernias technologijas, siekdamos vieningų standartų elektroninio versto kontekste.

Taip pat buvo perskaityta eilė pranešimų technologijų vystymosi pasaulinių tendencijų temomis, pristatant visuomenės saugumo elektriniame amžiuje problematiką.

Kartu su aukštais “Hewlett Packard” pareigūnais buvo aptartos kompanijos galimybės dalyvauti įvairiose bendruose projektuose, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, kompiuterizuojant Lietuvos mokyklas bei kituose labdaros projektuose.

Parsivežtą medžiagą (spausdintame ir elektroniniame formatuose) perdaviau Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui. Įgytomis žiniomis bei idėjomis pasidalinau Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2001 m. lapkričio 19 dienos posėdžio metu.

Išsamesnę informaciją nuo š.m. gegužės 1 dienos galėsite rasti adresu www.lrs.lt/ivpk .

Gintautas Babravičius
Naujausi pakeitimai - 2002 04 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas