Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-17 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Milerius, Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius,
A. Vaišnys, Seimo spaudos tarnybos vadovas,
D. Vabalaitė, Seimo Informacijos analizės skyriaus vyr. konsultantė,
L. Adomaitienė, Seimo Informacijos analizės skyriaus vyr. konsultantė,
J. Mensonas, Seimo Informacijos analizės skyriaus konsultantas,
A. Kavaliauskas, UAB “Hewlett-Packard” pardavimų vadovas,
Ž. Nevardauskas, Seimo nario V. Orechovo visuomeninis padėjėjas,
G. Marijauskas, UAB “NRD Baltic” atstovas.

Darbotvarkė:

1. Informacinės technologijos Seime: esama situacija ir ateities planai (pranešėjas - Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius J. Milerius).
2. Dėl komandiruotės į š. m. birželio 3-4 dienomis Liublianoje vyksiančią Europos Komisijos ir Slovėnijos vyriausybės organizuojamą ministrų lygio konferenciją informacinės visuomenės plėtros tema.
3. Dėl komandiruotės į š. m. gegužės 1-4 d. Monte Karle vyksiančią Šiaurės šalių konferenciją dėl informacinių technologijų, saugaus interneto bei elektroninio verslo vystymosi galimybių.

1. SVARSTYTA: Informacinės technologijos Seime: esama situacija ir ateities planai (pranešėjas - Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius J. Milerius).

NUSPRĘSTA: Pavesti Jonui Mileriui š. m. birželio 17 d. pristatyti komitetui Seimo Informacijos technologijų departamento 2003 metų biudžeto bei informacijos technologijų plėtros ateinančiais metais planus.

 

2. SVARSTYTA: Dėl komandiruotės į š. m. birželio 3-4 dienomis Liublianoje vyksiančią Europos Komisijos ir Slovėnijos vyriausybės organizuojamą ministrų lygio konferenciją informacinės visuomenės plėtros tema.

NUSPRĘSTA: Pritarti Komiteto pirmininko Algirdo Kunčino komandiruotei į š. m. birželio 3-4 dienomis Liublianoje vyksiančią Europos Komisijos ir Slovėnijos vyriausybės organizuojamą ministrų lygio konferenciją informacinės visuomenės plėtros tema.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

3. SVARSTYTA: Dėl komandiruotės į š. m. gegužės 1-4 d. Monte Karle vyksiančią Šiaurės šalių konferenciją dėl informacinių technologijų, saugaus interneto bei elektroninio verslo vystymosi galimybių.

NUSPRĘSTA:
1. Dar kartą pritarti Komiteto pirmininko pavaduotojo Gintauto Babravičiaus komandiruotei į š. m. gegužės 1-4 d. Monte Karle vyksiančią Šiaurės šalių konferenciją dėl informacinių technologijų, saugaus interneto bei elektroninio verslo vystymosi galimybių.
2. Pakartotinai kreiptis į Seimo valdybą su prašymu pritarti G. Babravičiaus komandiruotei į minėtą konferenciją.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 23.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas