Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-15 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
P. Griciūnas, Seimo Teisės departamento vyresnysis konsultantas,
E. Babenskas, Seimo nario G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas,
V. Dobrovolskis, UAB "Konarsta" direktorius,
R. Gudaitis, Žurnalistų etikos inspektorius.

Darbotvarkė:

1. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos" projektui IXP-1483.
2. Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189.
3. Komandiruočių Suomijoje ir Latvijoje ataskaitų pristatymas (pranešėjas: T. Deržanauskas).

1. SVARSTYTA: Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pasiūlymai Seimo nutarimo "Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos" projektui IXP-1483.

NUSPRĘSTA:
1. Nepritarti siūlymui 2 straipsnyje vietoj datos "2002 m. lapkričio 10 d." įrašyti "2002 m. birželio 10 d." datą.
2. Nepritarti siūlymui 3 straipsnyje po žodžio "inspektorių" vietoj žodžio "paspartinti" įrašyti žodžius "parengti siūlymus" ir po žodžių "pakeitimo įstatymų" vietoj žodžių "projektų parengimą" įrašyti žodį "projektams".
3. Pritarti siūlymui papildyti projektą 4 straipsniu.
4. Pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo "Dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų veiklos ataskaitos" projektui IXP-1483(3) ir teikti jį Seimui svarstyti.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 

2. SVARSTYTA: Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1189.

NUSPRĘSTA:
1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui IXP-1189(2).
2. Siūlyti Vyriausybei kuo skubiau užtikrinti elektroninio parašo priežiūros institucijos veikimą.
3. Siūlyti Seimo valdybai įkurti darbo grupę Elektroninio parašo įstatymo naujos redakcijos rengimui.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

3. SVARSTYTA: Komandiruočių Suomijoje ir Latvijoje ataskaitų pristatymas (pranešėjas: T. Deržanauskas).

NUSPRĘSTA: Išklausytos komiteto patarėjo T. Deržanausko komandiruočių Suomijoje ir Latvijoje ataskaitos.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 23.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas