Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. balandžio 22 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Energetikos įstatymo projektas IXP-1195(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pradėti projekto svarstymo procedūrą.

 

2.SVARSTYTA:

Akcizų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-1455.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas ir pasiūlymus, kuriems Ekonomikos komitetas pritarė.

2. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Biudžeto ir finansų) įstatymo projekto 2 straipsnio 2 dalyje vietoje "1-4 punktuose" įrašyti "1-3, 4 punktuose".

3. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

3.SVARSTYTA:

Dėl Seimo vicepirmininko Č.Juršėno pavedimo "Dėl A.Masilionio pareiškimo dėl uždraudimo supirkinėti metalus" bei Panevėžio elektros tinklų Kėdainių elektros tinklų skyriaus rašto "Dėl metalų grobstymo elektros tinkluose".

NUSPRĘSTA:

1. LR Vyriausybei pasiūlyti:

1) Inicijuoti teisės aktų pataisas, sugriežtinant spalvotųjų metalų, jų lydinių, laužo bei atliekų supirkimo tvarką metalų supirkimo įmonių supirktuvėse, numatant, kad:

- spalvotas metalo laužas, demontuotas iš elektrotechninių, telekomunikacinių įrenginių turi būti superkamas tik iš juridinių asmenų;

- sulaikius asmenis, vežančius elektrotechninį, telekomunikacinį metalo laužą, jei jie nepateikia metalo laužo įsigijimo dokumentų, bausti administracine tvarka, konfiskuojant vagystei naudojamas transporto priemones.

2) Inicijuoti Baudžiamajame kodekse pataisas įvertinti ūkio subjektui padarytą žalą atstatomąja verte dėl spalvotųjų metalų vagysčių iš elektrotechninių, telekomunikacinių įrenginių.

2. Pasiūlyti LR Ūkio ministerijai:

Parengti informacijos pateikimo tvarką skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimą kontroliuojančioms institucijoms apie ūkio subjektams išduotas licencijas bei veikiančias netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo aikšteles.

 

4.SVARSTYTA:

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos likvidavimo įstatymo projektas IXP-1377.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo – 6, “susilaikė” – 4 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

5.SVARSTYTA:

Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-303.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 7, "susilaikė" -2):

1. 1.Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai (2001 m. birželio 20 d. Nr.108-19/08-342).

2. Paprašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-303.

 

6.SVARSTYTA:

Loterijų įstatymo projektas IXP-664(2).

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą, Ekonomikos komiteto pastabas ir paprašyti, kad dėl svarstomo projekto savo išvadas Seimui pateiktų Vyriausybė.

2. Komiteto pastabos:

- patikslinti sąvokos “loterijos bilietų vertė” apibrėžimą;

pergalvoti kokios loterijų licencijavimą liečiančios nuostatos turėtų atsispindėti pačiame įstatyme ir kokios Loterijų licencijavimo taisyklėse, kurias pavedama (įstatymo projekto 18 str.) tvirtinti Vyriausybei;

- suvienodinti naudojamas sąvokas (pvz., 20 str. “ūkinė–finansinė veikla”, 22 str. “ūkinė komercinė veikla”), nes tai gali sąlygoti skirtingą jų suvokimą.

3. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

7.SVARSTYTA:

Loterijų mokesčio įstatymo projektas IXP-665(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadą, Ekonomikos komiteto pastabas ir paprašyti, kad dėl svarstomo projekto savo išvadas Seimui pateiktų Vyriausybė.

2. Komiteto pastabos:

- vargu ar tikslinga keisti nusistovėjusią mokesčio bazę, t. y. mokestį skaičiuoti ne nuo nominalios išplatintų loterijos bilietų vertės, o nuo skirtumo tarp įplaukų, gautų už išplatintus loterijos bilietus, ir faktiškai išmokėtos laimėjimų sumos;

- netikslinga nustatyti, kad “nuo mokesčio bazės Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalomai skiriama 10 procentų paramai ir labdarai” (5 str.). Tai prieštarautų Labdaros ir paramos įstatyme įtvirtintam labdaros ir paramos savanoriškumo principui. Visi juridiniai asmenys teikti labdarą ir paramą turėtų pagal Labdaros ir paramos įstatymo nuostatas.

3. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

8.SVARSTYTA:

Seimo narių A.Klišonio ir R.Vaštako 2002-04-18 pasiūlymai Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1298(3).

NUSPRĘSTA: nepritarti iniciatorių pateiktiems pasiūlymams.

 

9. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Jučo 2002-04-22 pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32,33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1298 (3SP).

NUSPRĘSTA: nepritarti iniciatoriaus pateiktam pasiūlymui.

 

10. SVARSTYTA:

Seimo nario J.Razmos 2002-04-22 pasiūlymai Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32,33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1298 (3SP)

NUSPRĘSTA: nepritarti iniciatoriaus pateiktiems pasiūlymams.

 

11 SVARSTYTA:

Seimo narės B.Vėsaitės 2002-04-22 pasiūlymai Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32,33, 34, 37, 38, 39, 40, 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1298 (3SP).

NUSPRĘSTA:

    • nepritarti pirmam pasiūlymui papildyti 1 straipsnio 5 dalį 11 punktu;
    • pritarti pasiūlymui papildyti 7 straipsnio 2 dalį 5 punktu ir buvusius 5-13 punktus atitinkamai laikyti 6-14 punktais.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 23.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas