Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. balandžio 22 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Komiteto posėdis 2002 04 22 d.

Komitetas, apsvarstęs Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1415, balsavimo rezultatu 3 už, 3 prieš (pareikšta atskira nuomonė), 1 susilaikius, bei Komiteto pirmininko balsui nulėmus, nusprendė iš esmės pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui, bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti pateiktą projektą, atsižvelgiant į Europos teisės departamento prie LRV bei komiteto pastabas, t.y.: projekte siūloma data “2002m. balandžio 1 d.”, nuo kurios būtų mokamas ankstesnis atlyginimas yra praėjusi, todėl reikėtų ją atitinkamai keisti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog šio įstatymo įgyvendinimas pareikalaus papildomų lėšų, todėl atitinkamai reikėtų koreguoti 2002 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansavimo rodiklių patvirtinimo įstatymą ir numatomo atlyginimo mokėjimo datą sieti su šio įstatymo pakeitimais.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 207(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1418, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatoriaus pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Referendumo įstatymo projektą IXP-1397, bendru sutarimu nusprendė pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1398, bendru sutarimu nusprendė pritarti patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Labdaros ir paramos įstatymo 5, 7 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-1399, bendru sutarimu nusprendė atmesti iniciatorių pateiktą projektą, atsižvelgiant į BFK pateiktus argumentus

Komitetas, apsvarstęs Baudžiamojo kodekso 141 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1094, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Nepaprastosios padėties įstatymo projektą IXP-1428, bendru sutarimu nusprendė nepritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento, Europos teisės departamento, komiteto patarėjo pastabas ir pasiūlymus, kuriems komitetas pritarė bei komiteto pasiūlymus, t.y. : patikslinti 2 straipsnio 7 dalį, kad ekstremalia situacija būtų pripažįstama padėtis lemianti ne bet kokius, o didelius turtinius nuostolius; pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir numatyti, kad sprendimą įvesti nepaprastąją padėtį Seimas priimtų įstatymu, o ne nutarimu. Atitinkamai reikia pakeisti kitus projekto straipsnius; 19 straipsnį po žodžių “be teismo sprendimo” siūlome papildyti žodžiais “jei nėra galimybės gauti teismo sprendimo, įstatymų nustatyta tvarka”; projekto 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 straipsniai turėtų būti pataisyti ir suderinti su 18 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Konkretūs teisių ir laisvių apribojimai, numatyti atskiruose straipsniuose turėtų būti suformuluojami taip, kad jie galėtų būti taikomi, priklausomai ar dėl jų pasisakė ir nurodė Seimas įstatyme dėl nepaprastosios padėties įvedimo.

Komitetas apsvarstęs Antstolių įstatymo projektą IXP-1356, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas apsvarstęs Antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektą IXP-1357, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 23.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas