Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 22 d. posėdyje

Balandžio 22 d. posėdyje

Komitetas apsvarstė pasiūlymus Mokslo ir studijų įstatymo projektui IXP-103(2A2). Daugiausia pasiūlymų įstatymui tobulinti pateikė Vyriausybė. Jos pasiūlymus pakomentavo Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotas Mokslo ir studijų departamento direktoriaus pavaduotojas Stanislovas Žurauskas. Komitetas svarstė Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Biudžeto ir finansų komitetų išvadas, taip pat Rektorių konferencijos ir Institutų direktorių konferencijos bei prof. Zenono Rudziko pasiūlymus. Svarstant pastraipsniui Komitetas apsisprendė dėl kiekvieno pasiūlymo ir nusprendė teikti Seimui svarstyti naują Mokslo ir studijų įstatymo projekto IXP-103(2A2) variantą, parengtą atsižvelgiant į posėdyje priimtus sprendimus.

Komitetas apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos" projektą IXP-1327(2). Atsižvelgdamas į frakcijų atstovų pasitarimo pas Seimo Pirmininką rezultatus, Komitetas nusprendė teikti Seimui pataisytą Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos" projektą IXP-1327(3).

Komitetas aptarė savo darbo planus ateinančioms savaitėms, numatė išvažiuojamojo posėdžio į Latvijos parlamento Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą preliminarią datą.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas