Lietuvos Respublikos Seimas

G. Babravičiaus kelionės į Prancūziją 2002 m. vasario mėn. 19-22 d. ataskaita

Aš, Gintautas Babravičius, 2002 m. vasario 19-22 d. dalyvavau Žinių Ekonomikos Forume “ Žinių naudojimas ES valstybių kandidačių raidai “, Paryžiuje. Konferenciją organizavo ir kelionės išlaidas apmokėjo Pasaulio bankas. Konferenciją koordinavo – Europos komisija bei Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

Konferencijos metu buvo kalbėta apie žinių visuomenės kūrimą. Baltijos šalių konferencijos dalyviai (susitikime dalyvavo: Arvo Ott, Estijos Transporto ir komunikacijų ministerijos Valstybės informacinių sistemų departamento direktorius; prof. Edvins Karnitis, Latvijos Komunalinių įstaigų/įmonių komisijos narys; J. Zalatorius, Lietuvos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius) svarstė Baltic IT&T review, identifikacijos kortelių, statistikos, bendrų duomenų bazių naudojimo ir kt. klausimus. Buvo sutarta, kad ateityje bus bandoma bendrai naudoti kitų šalių duomenų bazes, Baltic IT&T review nuspręsta leisti ir toliau, taip pat jį skatinti. Baltijos šalių atstovai nusprendė namuose atlikti analizę, padėsiančią išsiaiškinti, kokia padėtis yra su identifikacinėmis kortelėmis, jų elektroninėmis dalimis ir elektroniniu parašu technologiniu aspektu.

Konferencijos metu pranešimus – ataskaitas apie savo šalies BVP augimą, kompiuterizaciją, mobiliųjų telefonų naudojimo statistiką, investicijas, žinių visuomenės kūrimą skaitė Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos šalių atstovai.

Žinių forumo metu buvo užmegzti kontaktai su Pasaulio Banko Grupės (World Bank Group, WBG, WB) darbuotojais:

Erlendu Grigorovičiumi, WB Lietuvos skyriaus darbuotoju, Michael F. Carter Banko biuro Estijai, Latvijai, Lietuvai ir Lenkijai direktoriumi (adresas: mcarter1@worldbank.org), Paul Siegelbaum, Privataus ir finansinio sektoriaus vystymo departamento direktoriumi (adresas: psiegelbaum@worldbank.org) ir kitais.

Su Pasaulio Banko atstovais buvo kalbėta apie WB pagalbą Lietuvai. Sutarta, kad į WB komandą, kuri dirbs su Lietuva, bus įjungti atstovai iš tokių šalių, kaip Airija, Suomija, gal net Korėja. Buvo nuspręsta, kad iki WB komandos atvykimo į Lietuvą, bus padarytas šalies vidinis įvertinimas .

Seimo narys

Gintautas Babravičius
Naujausi pakeitimai - 2002 04 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas