Lietuvos Respublikos Seimas

LRS delegacijos NATO PA Pirmininko pavaduotojo A. Griciaus komandiruotės į Makedoniją 2002 04 10-04 12 ataskaita

Politikos bei Saugumo ir Gynybos komitetų Transatlantinės gynybos ir saugumo bei Centrinės ir Vidurio Europos pakomitečių posėdžiai vyko Makedonijos sostinėje Skopjėje ir Tetove. Susitikime Gynybos ministerijoje buvo kalbama apie šalių pasiruošimą narystei NATO. Šiuo metu Makedonijos kariuomenėje tarnauja 16.000 kariškių, kuriuos sudaro 40% šauktinių ir 60% profesionalų. Šalis turi pakankamai sunkiosios ginkluotės, tačiau kariškių tarpe trūksta išsilavinimo. Albanų tautybės karininkai sudaro tik 3%, tuo tarpu, kai šalies gyventojų tarpe albanai sudaro apie 30%. Keistai susitikimo metu nuskambėjo gynybos ministro atsakymas, kai jisai pasakė, kad nežino, kokia BVP dalis yra skiriama Makedonijos krašto apsaugai. Susitikimo parlamente metu buvo išsiaiškinta, kad gyventojų pritarimas NATO narystei pastaruoju metu yra sumažėjęs iki mažiau nei 50%, nors dar neseniai jisai siekė beveik 80%. Diskusijų metu taip pat buvo išreikšti nuogąstavimai, kad rudenį vyksiantys Parlamento rinkimai gali iššaukti kruvinus susirėmimus. Buvo prašoma atsiųsti kiek galima daugiau stebėtojų.

Vidaus reikalų ministerijoje buvo diskutuojama apie policijos pajėgas, jų dislokavimo vietas, sudėtingus santykius su albanų ir musulmoniškomis bendruomenėmis. Didelė problema yra sienos su Albanija ir Jugoslavijos Kosovo regionu. Per ją vyksta nemaža kontrabanda, tame tarpe ir narkotikais. Viena iš didžiausių problemų šalyje-korupcija. Dėl jos paskutiniu metu buvo atleisti net 5 vyriausybės ministrai.

Susitikime su premjeru buvo pristatyta Makedonijos ekonominė padėtis. Praėjusiais metais ryšium su kariniais veiksmais, vykusiais rudenį, BVP sumažėjo 3-4%. Šiais metais tikimasi 5-5,5% augimo. Infliacija pernai siekė 30%. Gana aukštas nedarbo lygis ypatingai albanų tautinės mažumos gyventojų tarpe. Tačiau bedarbystės procentinis lygis dėl netobulos statistikos sunkiai nustatomas. Šalies premjeras Ljubko Georgrevski išreiškė pageidavimą, kad NATO karinės pajėgos pasiliktų šalyje iki šių metų pabaigos.

NATO parlamentinių delegacijų pakomitečių nariai taip pat turėjo susitikimus su Makedonijos parlamento pirmininku Stojan Andov ir Respublikos Prezidentu Boris Trajkovski.

Antrą vizito dieną buvo aplankyti NATO kariniai daliniai, kuriems šiuo metu vadovauja Vokietijos kariškiai. Įvyko susitikimai su pabėgėlių atstovais, buvo aplankytos tiek albanų, tiek makedoniečių gyvenvietės. Pakomitečio narių susitikimų ir diskusijų metu dar kartą buvo akcentuotos sudėtingos nacionalinės ir religinės problemos Balkanų pusiasalyje, kurias privalo spręsti tarptautinės organizacijos, norint užtikrinti saugumą ir stabilumą šiame Europos regione.

LRS delegacijos NATO PA Pirmininko pavaduotojas A.Gricius
Naujausi pakeitimai - 2002 04 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas