Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-22

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, balandžio 22 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės sutarties dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1512, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Vidaus reikalų viceministras Virgilijus Vladislovas Bulovas. Teikiama ratifikuoti sutartimi kiekviena iš šalių siekia, remiantis savo valstybių įstatymais, bendradarbiauti kovoje su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu ir kitais sunkiais nusikaltimais, kuriems užkardyti reikalingos abiejų valstybių kompetentingų institucijų priemonės, ypač kovojant su nusikaltimais, padarytais pasitelkus organizuotas nusikalstamas struktūras. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė siūlomam ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Lietuvos Respublikos ir Rumunijos sutarties dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir pajamų bei kapitalo mokesčio slėpimo prevencijos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1513 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Finansų ministerijos mokesčių departamento tarptautinio apmokestinimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Misiūnaitė. Pagrindinis šio ratifikavimo įstatymo projekto tikslas – pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimas ir pajamų bei kapitalo mokesčių slėpimo prevencijos užtikrinimas. Šiuo metu taikomos dvidešimt keturios dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys: su Airija, Armėnijos Respublika, Baltarusijos Respublika, Čekijos Respublika, Danijos Karalyste, Estijos Respublika, Islandijos Respublika, Italijos Respublika, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Kanada, Kazachstano Respublika, Kinijos Liaudies Respublika, Kroatijos Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Moldovos Respublika, Nyderlandų Karalyste, Norvegijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalyste, Turkijos Respublika, Ukraina ir Vokietijos Federacine Respublika. Po svarstymo Komiteto nariai minėtam ratifikavimo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 22.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas