Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.04.15 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2002.04.15 d. komiteto posėdį

Komitetas, dalyvaujant Susisiekimo ir Vidaus reikalų viceministrams svarstė Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo klausimą ir nusprendė: Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių ir gatvių tikslinių lėšų paskirstymo savivaldybėms metodiką.

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Prezidento grąžintą Vyriausybės įstatymo 3, 22, 24, 26, 29 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 45 straipsnių, dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 31(1), 44(1) straipsniais įstatymo projektą IXP-1265GR ir nusprendė priimti visą įstatymą be pakeitimų t.y. atmetė Prezidento grŕţintŕ projektŕ.

- Valstybės ir savivaldybių turto, skirto elektros ir šilumos energijai, dujoms, šaltam ir karštam vandeniui tiekti ir nuotekoms šalinti perdavimo įmonių nuosavybėn įstatymo projektą IXP-1246 ir nusprendė projektą atmesti, kadangi projektas neišsamus, nuostatos nekonkrečios ir nesuderintos su Civiliniu kodeksu.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Energetikos įstatymo projektą IXP-1195(2) ir nusprendė iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą ir komiteto pastabas.

- Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 36 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-686 ir nusprendė iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui išnagrinėti galimybę tobulinti Valstybės skolos, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos, Biudžeto sandaros įstatymus.

- Seimo statuto "Dėl Seimo statuto 15, 27, 41, 108, 162, 196, 207, 208 ir 209 straipsnių pakeitimo" įstatymo projektą IXP-1313 ir nusprendė pritarti iš esmės įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą patobulinti, nustatant, kad didžiausios opozicinės frakcijos seniūnas arba jeigu opozicinių frakcijų koalicija turi ne mažiau kaip pusę opozicijai priklausančių Seimo narių, - koalicijos vadovas yra vadinamas opozicijos lyderiu.

- Stomatologų rūmų įstatymo projektas IXP-1061 ir nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui: 1) prašyti Vyriausybės išvados dėl kai kurių Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijų perdavimo Stomatologų rūmams; 2) papildyti įstatymo projektą nuostata dėl Stomatologų rūmų steigimo iniciatoriaus ir steigimo tvarkos; 3) siūlyti vieną viceprezidentą vietoje projekte numatytų dviejų; 4) tobulinti atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir Europos Teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadas.

Komitetas papildomai svarstė Seimo jam grąžintą tobulinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-999(2) ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. Komitetas patobulino 13 straipsnį “Valstybės ir savivaldybių turto panauda“, atsižvegdamas į Seimo Teisės departamento išvadą.

 

 

 

 

Informacijŕ parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 18.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas