Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. balandžio 3 d. posėdis

 

Š.m. balandžio 3 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Komiteto nariai Audrius Klišonis, Dangutė Mikutienė, Juozas Matulevičius ir Juozas Olekas, taip pat Gintautas Barcys, Etinių farmacijos kompanijų atstovybių asociacijos direktorius, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus viršininkė Ramunė Navickienė ir šio skyriaus darbuotojos Ingrida Palijanskienė ir Nerija Stasiulienė, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos Monitoringo komisijos pirmininkas Linas Mažeika, Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos skyriaus viršininkė Gražina Bobelienė ir Farmacijos įmonių skyriaus viršininkė Irma Medžiaušaitė, Telšių apskrities viršininkas Kazys Lečkauskas ir Telšių apskrities gydytojas Antanas Martusevičius.

Komitetas pasirengė Stomatologų rūmų įstatymo svarstymo projektui ir nusprendė Komiteto išvadų rengėjais paskirti Audrių Klišonį ir Juozą Oleką, taip pat prašyti išvadų Komiteto neetatinių ekspertų – Žmogaus teisių centro direktorės Tomos Birmontienės, Privačių medicinos asociacijos prezidento Vadimo Grebinskio ir Sveikatos teisės ir ekonomikos centro direktorės Janinos Kumpienės. Papildomų išvadų prašyti Komitetas nusprendė Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno medicinos universiteto, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Lietuvos Stomatologų sąjungos. Komitetas nusprendė surengti klausymus ir pateikti išvados projektą iki š.m. gegužės 8 d., svarstyti Komitete š.m. gegužės 15 d., Seime – gegužės 23 d.

Komitetas nusprendė atidėti Farmacinės veiklos įstatymo 1, 4, 10, 15, 17, 19, 20, straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo papildymo 10(1) straipsniu ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr.IXP-823 svarstymą ir tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Posėdyje svarstyti Seimo nario Egidijaus Klumbio Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-8456(3) pasiūlymus ir Komitetas pasiūlymams pritarė.

Komitetas svarstė Teisės departamento pasiūlymus Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-845(3) ir Teisės departamento pasiūlymus Fizinio asmens gimimo momento nustatymo įstatymo projektui Nr.IXP-830(3). Pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

Komitetas svarstė Sveikatos draudimo įstatymo 7 ir 17 straipsnių įstatymo pakeitimo projektui Nr.IXP-1109 ir Sveikatos draudimo įstatymo 7, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1280. Nuspręsta pritarti patobulintiems projektų variantams.

Komitetas priėmė sprendimą dėl išvažiuojamojo posėdžio į Telšių apskritį rezultatų.

 

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas