Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. balandžio 15 d. posėdis

2002 m. balandžio 15 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Komiteto nariai Kęstutis Kuzmickas, Juozas Matulevičius, Dangutė Mikutienė, Visvaldas Nekrašas, Juozas Olekas. Posėdyje dalyvavę kviestiniai asmenys: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Darius Remeika, Respublikinio mitybos centro direktorius Albertas Barzda ir jo pavaduotojas Almantas Kranauskas, Žemės ūkio ministerijos atstovė Angelė Liubeckienė, Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktorius, Komiteto neetatinis ekspertas Alfonsas Žobakas,Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos informacinio centro vedėjas Jurgis Ramanauskas, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos komisijos pirmininkas Linas Mažeika, Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės skyriaus vyr. specialistė Nerija Stasiulienė, Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus viršininkė Gražina Bobelienė ir Farmacijos įmonių skyriaus viršininkė Irma Medžiaušaitė.

Komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė Seimo nario G.Kniukštos ir Kaimo reikalų komiteto išvadai dėl Maisto įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1075(3SP).

Komitetas apsvarstė Farmacinės veiklos įstatymo1, 4, 5, 10, 15, 17, 19, 20 straipsnių papildymo, įstatymo papildymo 10-1 straipsniu ir 11 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-823(2). Komitetas pritarė projekto pataisoms pagal gautus pasiūlymus ir pateikė savo išvadą.

 

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas