Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 20 d. posėdis

Š.m. kovo 20 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Komiteto nariai Kęstutis Kuzmickas, Audrius Klišonis, Juozas Matulevičius, Dangutė Mikutienė, Visvaldas Nekrašas ir Vytautas Šustauskas. Švedijos konsultacinės kompanijos AF-International / Swedish management Group ekspertai Staffan Engblom ir Rickard Ljung padarė pranešimą “Resursų paskirstymo formulė skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas teritorinėms ligonių kasoms”. Po pranešimo įvyko diskusija, kurioje dalyvavo Komiteto nariai bei posėdyje dalyvavę Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Julius Janonis, direktoriaus pavaduotojas Haroldas Baubinas, Statistikos ir planavimo skyriaus vedėja Jolanta Iždonienė ir vedėjos pavaduotoja Laima Vaičiulienė, Tauragės teritorinės ligonių kasos direktorius Remigijus Mažeika, Vyriausybės patarėja sveikatos apsaugos klausimais Aurelija Kukčikaitytė, Sveikatos apsaugos projekto koordinavimo biuro direktorė Daiva Pentiokinienė ir projekto įgyvendinimo vadybininkė Raimonda Janonienė, Prezidento referentė Rima Leonienė, Kauno medicinos universiteto klinikų direktoriaus pavaduotojas Vytautas Kalibatas, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai: viceministras Vidmantas Žilinskas, Sveikatos ekonomikos skyriaus vedėja Jūratė Martinonienė, Asmens sveikatos skyriaus vedėjas Vytautas Radavičius, Teisės skyriaus vedėja Ramunė Navickienė, Sveikatos programų skyriaus vedėja Rūta Liaudanskienė, ministerijos patarėjas Arvydas Gabrilavičius, Sveikatos ekonomikos centro direktorė Liuba Murauskienė, Vilniaus universitetinės ligoninės “Santariškių klinikos” generalinis direktorius Antanas Vinkus.

Komitetas, dalyvaujant Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui, Vilniaus miesto savivaldybės Sveikatos skyriaus vedėjai Inai Čebotariovai, miesto Sveikatos komiteto pirmininkei Jūratei Norvilienei, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojui Arvydui Klimkevičiui, apskrities gydytojui Ričardui Zacharkai ir Finansų ministerijos atstovui Rimantui Večkiui, apsvarstė Vilniaus miesto ligoninių restruktūrizavimo ir Vilniaus universitetinės Greitosios medicinos pagalbos “B” korpuso statybos investicinio projekto įgyvendinimo galimybes. Buvo nuspręsta Komiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus apskrities administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės vardu kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Finansų ministeriją prašant suteikti Vyriausybės garantiją 13 mln. JAV dolerių paskolai Greitosios pagalbos ligoninės “B” korpuso statybai užbaigti.

Komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė Teisės departamento išvadoms dėl Fizinio asmens gimimo momento nustatymo įstatymo projekto Nr.IXP-830(2) ir Maisto įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-1075(3).

Komitetas taip pat apsvarstė Seimo narės Dangutės Mikutienės pasiūlymą Žmogaus mirties registravimo ir kritinių būklių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-845(2) ir trim balsais už, dviem susilaikius, pritarė pasiūlymui.

Komitetas pritarė 2002 metų pavasario sesijos darbų programai.

 

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas