Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 13 d. posėdis

Š.m. kovo 13 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame buvo apsvarstyti Seimo narių Egidijaus Klumbio ir Jurgio Razmos pasiūlymai Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo projektui Nr.IXP-760(4SP) bei Teisės departamento išvados, pateiktos minėtam projektui. Nuspręsta tęsti svarstymą bendrame Sveikatos reikalų komiteto ir Kaimo reikalų komiteto posėdyje, kai bus gautos Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvados.

Įvyko pasirengimas Sveikatos draudimo įstatymo 7 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1109 svarstymui. Nuspręsta parengti Komiteto išvadą iki š.m. kovo 25 dienos. Numatyta svarstymo data – kovo 27 d. Išvadų rengėjai – Juozas Matulevičius ir Juozas Olekas.

Komitetas, š.m. kovo 4 d. posėdyje išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos vadovų informaciją apie Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros įstaigų ir Sveikatos draudimo įstatymų įgyvendinimo eigą, priėmė sprendimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos veiklos 2001 metais.

Komitetas trim balsais už, vienam prieš ir vienam susilaikius pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 metų veiklos ataskaitai (sveikatos apsaugos daliai).

Komitetas apsvarstė Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Seimo IV (pavasario) sesijos darbų programą ir iš esmės jai pritarė bei nusprendė siūlyti įtraukti į programą Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo projekto Nr.IXP-760(4SP) priėmimą balandžio mėnesį ir dirbtinį apvaisinimą reglamentuojančio įstatymo projektą gegužės mėnesį.

 

 

 

 

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulioniene
Naujausi pakeitimai - 2002 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas