Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 25 d. posėdis

Š.m. kovo 25 d. įvyko Komiteto išvažiuojamasis posėdis į Telšių apskritį. Posėdyje dalyvavo Komiteto nariai Kęstutis Kuzmickas, Audrius Klišonis, Juozas Matulevičius ir Visvaldas Nekrašas, taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas – viceministras Vidmantas Žilinskas ir Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Julius Janonis.

Rietavo savivaldybės gydytoja Daiva Stankienė informavo Komiteto narius, kaip savivaldybės teritorijoje organizuota pirminė sveikatos priežiūra. Komitetas lankėsi Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centre ir UAB “Rietavo šeimos daktaras”, kur jų vadovai Virginijus Kontrimas ir Stanislova Vaišvilienė supažindino su savo įstaigų darbu. Po įstaigų aplankymo įvyko trumpas pasitarimas savivaldybėje, kur, dalyvaujant apskrities viršininkui Kaziui Lečkauskui, apskrities gydytojui Antanui Martusevičiui, teritorinės ligonių kasos direktoriui Pauliui Rumbučiui ir Rietavo rajono merui Antanui Černeckiui, buvo trumpai aptartos sveikatos priežiūros problemos rajone.

Komitetas apsilankė Plungės rajono ligoninėje ir pirminės sveikatos priežiūros centre. Ligoninės vyr. gydytoja Vanda Bučienė supažindino posėdžio dalyvius su ligoninės restruktūrizacijos eiga ir planais. Komiteto nariai aplankė operacinį bloką, reanimacijos, neurologijos ir traumatologijos skyrius. Apie pirminės sveikatos priežiūros centro darbą informavo centro vyr. gydytoja Irena Nekrašienė. Komitetas lankėsi Plungės infekcinėje ligoninėje.

Komitetas aplankė Telšių pirminį sveikatos priežiūros centrą ir apskrities ligoninę. Pirminio sveikatos priežiūros centro direktorė Adolfina Straukienė informavo apie pirminės sveikatos priežiūros paslaugų tinklą rajone, centro darbą bei problemas, kylančias dėl finansavimo mažėjimo, patalpų trūkumo ir kt. Komitetas lankėsi Psichikos sveikatos centre, chirurginiame skyriuje, terapinės stomatologijos bei bendrosios praktikos gydytojo kabinetuose. Apskrities ligoninės direktorė informavo apie ligoninės darbą. Komitetas apžiūrėjo modernią ligoninės laboratoriją, atliekančią 800-900 tyrimų per dieną, chirurgijos, psichiatrijos, hemodializės skyrius, echoskopijų kabinetą.

Po apskrities sveikatos priežiūros įstaigų apžiūros, Telšių apskrities ligoninės salėje įvyko restruktūrizavimo plano aptarimas ir diskusija. Aptarime dalyvavo apskrities savivaldybių merai, savivaldybių gydytojai, sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, medikų visuomenės atstovai. Komitetas nusprendė kitame posėdyje tęsti svarstymą ir priimti sprendimą

 

 

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas