Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. balandžio 17 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

2002 m. balandžio 17 d. Komiteto posėdis

Komiteto posėdyje buvo svarstomas Viešojo administravimo įstatymo 3, 4, 19 ir 37 straipsnių papildymo, 6, 13, 17, 31 ir 38 straipsnių pakeitimo bei šio įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 31(1) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-1223. Komitetas, išklausęs komiteto patarėjos, komiteto narių nuomonių, bendru sutarimu nusprendė:

  1. Nepritarti pateiktai įstatymo projekto redakcijai.
  2. 2.Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komiteto išvadoje pateiktas pastabas, kurioms komitetas pritarė.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 42, 43, 109, 163, 163(1), 163(9), 163(13), 189, 224, 239, 241, 241(1), 242, 259(1), 262 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 43(9), 239(4), 241(3) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTĄ IXP-1330, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas svarstė 2001 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VEIKLOS ATASKAITĄ. Komiteto posėdyje dalyvavo Generalinis prokuroras A.Klimavičius, Generalinio prokuroro pavaduotojas G.Jasaitis, Generalinio prokuroro pavaduotojas V.Barkauskas, Vilniaus apygardos vyriausias prokuroras R.Jansevičius. Komitetas, išklausęs prokurorų, komiteto narių nuomones, bendru sutarimu nusprendė pritarti 2001 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VEIKLOS ATASKAITAI.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 17.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas