Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl padėties žemės ūkio mokslo institucijose (2002-03-27 Nr.12)

DĖL PADĖTIES ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO INSTITUCIJOSE

2002 m. kovo 27 d. Nr.12

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas pažymi, kad mokslo ir technologijų pažanga yra žemės ūkio plėtros ir konkurencingumo globalioje ekonomikoje sąlyga.

Komitetas, apsvarstęs padėtį žemės ūkio mokslo institucijose konstatuoja, kad esama ir toliau reformuojama žemės ūkio mokslo institucijų veiklos vertinimo ir su tuo tiesiogiai susijusi finansavimo sistema neskatina žemės ūkio taikomųjų tyrimų ir švietimo veiklos.Valstybinis šių institucijų finansavimas 2000 – 2001 metais, lyginant su 1997 – 1999 metais sumažėjo net 1,6 karto. Per pastaruosius trejus metus iš žemės ūkio mokslo išėjo 60 mokslo daktarų.

Minėtos ir kitos neigiamos žemės ūkio mokslo raidos tendencijos neužtikrina veiksmingos žmogiškųjų kaimo išteklių, kartu ir kaimo, plėtros.

Kaimo reikalų komitetas, siekdamas įgyvendinti vieną iš svarbiausių Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos tikslų – sukurti veiksmingą žemės ūkio mokslo, mokymo, konsultavimo ir švietimo sistemą, glaudžiai susijusią su gamyba, nusprendžia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1.1. Artimiausiu metu pakeisti mokslo institucijų vertinimo sistemą, kad ji atitiktų žemės ūkio ir technologijų mokslo specifikai, o taip pat atliktų darbų poveikiui subalansuotai šalies ūkio plėtrai;

1.2. Nustatant mūsų šalies mokslo finansavimo prioritetus, atsižvelgti į Europos Sąjungos mokslo tyrimų prioritetines sritis – maisto kokybę ir saugą, gamtai “draugišką” plėtrą, globalinius pokyčius ir ekosistemas;

1.3. Nustatyti bazinį mokslo institucijų finansavimą, daugiau lėšų skirti žemės ūkio mokslo tyrimų plėtrai, šių institucijų investicinių projektų finansavimui ir tarptautinių projektų bendrafinansavimui;

1.4. Suteikti Valstybinei mokslo įstaigai Lietuvos gyvulininkystės institutui universiteto mokslo instituto statusą;

1.5. Paspartinti Augalų genų banko steigimą ir kitų Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

1.6. Pertvarkyti Vilniaus kolegijos Buivydiškių žemės ūkio studijų centrą į savarankišką arba bendrą su Lietuvos žemės ūkio universitetu agrokolegiją;

2. Rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai kartu su Žemės ūkio rūmais, Žemės ūkio konsultavimo tarnyba ir kitomis suinteresuotomis institucijomis apsvarstyti žemės ūkio mokslo ir studijų plėtros perspektyvas, ypatingą dėmesį skiriant žemės ūkio mokslo institucijų veiklos veiksmingumui, mokslo ir verslo, mokslo ir kaimo bendruomenių bendradarbiavimui, žemdirbių švietimo plėtrai.

3. Apie šio sprendimo įgyvendinimą iki 2002 m. gegužės 25 d. informuoti Kaimo reikalų komitetą.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas