Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-17 d. BFK posėdis

1. Apsvarstytas Audito įstatymo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 43, 47 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1353ES.

Nuspręsta:

Pritarta patobulintam įstatymo projektui.

2. Apsvarstyti pasiūlymai Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1361.

SVARSTYTA: Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1361 (registruoti Seime 2002-04-11).

NUSPRĘSTA:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: 3 už; 1 prieš; 5 susilaikė (Alg.Butkevičius balsavime nedalyvavo).

SVARSTYTA: Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1361(3) (registruoti Seime 2002-04-16).

Pasiūlymo esmė papildyti 11 straipsnio 5 punktą nauju sakiniu ir jį išdėstyti taip:

„5) leidimo įvažiuoti mechaninėms transporto priemonėms į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas išdavimą (išskyrus važiavimą per šias teritorijas magistraliniais ir krašto keliais, naudojimąsi jų statiniais, stovėjimo ir poilsio aikštelėmis, terminalais ir pasienio kontrolės punktais). Skliaustuose išvardintos nuostatos netaikomos Neringos miestui

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Apsvarstyti pasiūlymai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1410(2).

Seimo nario V.Saulio pasiūlymai Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1410(SP).

Pasiūlymo esmė numatyti, jog socialinio draudimo įmokų dydžiai taikomi skaičiuojant valstybinio socialinio draudimo įmokas nuo 2002 m. balandžio 1 d.

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Apsvarstytas Vietos savivaldos įstatymo 17 ir 36 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-686.

Nuspręsta:

Projektą atmesti, nes:

1. Daugelio savivaldybių finansinė situacija nėra pakankamai stipri, kad ji sudarytų pagrindą leisti vertybinius popierius. Šie vertybiniai popieriai būtų pakankamai rizikingi, nes investuotojams išliktų pavojus laiku neatgauti savo lėšų, o tai galėtų sukelti nestabilumą šalies finansų rinkose;

2. Jeigu savivaldybės negalės įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų, juos reikėtų perimti valstybei, o tai atsilieptų valstybės finansų būklei. Neišpirkus savivaldybių vertybinių popierių pablogėtų šalies įvaizdis užsienio finansų rinkose, nes savivaldybių įsipareigojimų nevykdymas būtų traktuojamas kaip valstybės tiesioginių įsipareigojimų nevykdymas - tai vestų prie valstybės skolinimosi sąlygų pablogėjimo, be to ir privatiems Lietuvos subjektams būtų sunkiau skolintis tarptautinėse finansų rinkose;

3. Kadangi savivaldybių skolinimosi apimtis būtų gana nedidelė, tai realiausias šių vertybinių popierių platinimo užsienyje būdas būtų sandoris su mažu skaičiumi investuotojų, kas nesuteiktų savivaldybėms galimybės pritraukti plataus investuotojų rato, ypač užsienio;

4. Savivaldybių skolinimosi kaštai būtų žymiai didesni negu valstybės, nes jos neturi kredito istorijos, jų rodikliai neparodo stabilumo finansuose, be to jos turėtų papildomų išlaidų kredito reitingo nustatymo paslaugoms apmokėti, skolinimosi dokumentų rengimui, o mažas vertybinių popierių likvidumas dar labiau padidintų palūkanų, kurias tektų mokėti už vertybinių popierius, normą;

5. Savivaldybių obligacijų išleidimas vidaus rinkoje būtų labiau komplikuotas negu valstybės obligacijų, nes savivaldybių obligacijų išleidimo negalėtų organizuoti Lietuvos bankas , o finansų maklerių paslaugos kainuoja žymiai daugiau negu Lietuvos banko;

6. Lietuvos komerciniai bankai turi pakankamai laisvų lėšų ir šiuo metu savivaldybės turi galimybę palankiomis sąlygomis pasiskolinti laikinam lėšų trūkumui padengti.

Balsavimo rezultatai: 9 už; 1 prieš; - susilaikė.

5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projekt IXP-1501 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/;
  • Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1505 - Alg.Butkevičius E.Savickas /J.Alasevičienė/;
  • Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1507 - Alg.Butkevičius E.Savickas /J.Alasevičienė/;
  • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(26), 221 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo, 247 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Pasirengimas projektui IXP-1502 - Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/
  • Vietos savivaldos įstatymo 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1506 - kuratoriai Alg.Butkevičius E.Savickas /J.Alasevičienė/;
  • Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 17.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas