Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-17

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, balandžio 17 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Pilietybės įstatymo 1, 2, 4,9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1473 bei Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ 1, 2, 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1474, kuriuos Komiteto nariams pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas. Diskusijoje taip pat dalyvavo: Vidaus reikalų viceministras Virgilijus Vladislovas Bulovas, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vedėja Daiva Vežikauskaitė, Prezidentūros kanceliarijos vadovas Andrius Meškauskas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistas Vytautas Levickis. Pagrindinis teikiamų įstatymų projektų tikslas – siekiama išplėsti Lietuvos Respublikos piliečių sąrašą, pakeisti Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus bei tvarką, supaprastinti Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo tvarką pilietybės netekusiems asmenims, išimties tvarka palikti Lietuvos Respublikos pilietybę asmenims, įgijusiems užsienio valstybės pilietybę, numatyti Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo sąlygas asmenims, turintiems pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pagal “LR įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo” 11 straipsnio 2 dalį siūlyti iniciatoriams parengti naują Pilietybės įstatymo redakciją. Naujos redakcijos rengimui sudaryti darbo grupę, kurioje Užsienio reikalų komitetą atstovautų Justinas Karosas. Komiteto nariai vienbalsiai nutarė įstatymo projektą Nr. IXP-1474 svarstyti kartu su nauja Pilietybės įstatymo redakcija.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 17.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas