Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-04-17

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Darbo sutarties įstatymo 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1379. Įstatymo projektas buvo parengtas įgyvendinant Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatas. Nutarta pritarti išvadų rengėjų patobulintam įstatymo projektui atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas ir komiteto išvadoms.

Antru klausimu komitetas svarstė Seimo nutarimo projektą “Dėl 2003 metų paskelbimo Neįgaliųjų metais Lietuvoje”. Šis projektas buvo parengtas atsižvelgiant į 2001 m. sausio mėn. 16 d. Europos Sąjungos Tarybos nutarimą “Dėl 2003 metų paskelbimo Europos neįgaliųjų metais” ir Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Vyriausybės kreipimąsi. Bendru sutarimu nutarta pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui.

Komitetas apsvarstė Šeimos ir vaiko reikalų komisijos išvadą dėl Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 41, 5, 7, 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1421. Bendru sutarimu nutarta nepritarti išvadai.

Komitetas apsvarstė Biudžeto ir finansų komiteto išvadą dėl Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 41, 5, 7, 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-1421. Bendru sutarimu nutarta pritarti išvadai.

Komitetas pasirengė svarstyti Valstybinių pensijų įstatymo 4 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-1411. Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Melianas ir V. Fiodorovas. Skelbiama spaudoje 02-04-19 - 02-04-25 ir komitete bus svarstoma sulaukus Vyriausybės išvados šiam įstatymo projektui.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 17.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas