Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-04-15

2002 m. balandžio 15 d. komitetas surengė išvažiuojamąjį posėdį į Valstybinę darbo inspekciją. Posėdžio tema - Valstybinės darbo inspekcijos darbas vykdant darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją bei kontrolę.

Po problemų, trukdančių efektyviai darbo įstatymų laikymosi kontrolei, aptarimo su Vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi M. Pluktu bei kitais atsakingais Darbo inspekcijos pareigūnais, komitetas nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir siūlyti jai:

1) įpareigoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą – FNTT ar kitą instituciją traukti atsakomybėn darbdavius, vengiančius mokėti su darbo santykiais susijusius mokesčius (oficialiai mokančius darbuotojams MMA ir dalį darbo užmokesčio “vokuose”);

2) dar kartą apsvarstyti galimybę įkurti darbo teismus arba bent jau įvesti teisėjų specializaciją darbo byloms nagrinėti;

3) apsvarstyti galimybę įteisinti bendrąją įstatymų prokurorinę priežiūrą;

4) parengti ir pateikti Seimui LR nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pataisas, kurios sąlygotų dalies draudimo lėšų panaudojimą nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 17.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas