Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 17 d. posėdyje

 

Komitetas svarstė Lietuvos pasirengimą dalyvauti Frankfurto knygų mugėje. Kultūros viceministrė Ina Marčiulionytė pateikė Lietuvos pristatymo scenarijų. Komiteto pirmininkas prof. Rolandas Pavilionis suabejojo kai kuriomis scenarijaus nuostatomis. Saulius Žukas pritarė viceministrės pateiktam scenarijui. Po to kalbėję prof. Sauliaus Sondeckis ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė apgailestavo, kad į Lietuvos pristatymą nebuvo įtraukti lietuvių atlikėjų klasikinės muzikos koncertai. Ministro Pirmininko patarėjas Arvydas Juozaitis siūlė pakeisti Lietuvos ekspozicijos atidarymo scenarijų. Komitetas, išklausęs įvairių nuomonių, pasiūlė Kultūros ministerijai per ateinančias dvi savaites patobulinti Lietuvos pristatymo Frankfurto mugėje scenarijų ir pateikti jį Komitetui.

Komitetas svarstė Seimo Teisės departamento pateiktą išvadą LR įstatymo “Dėl Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo” pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1130(3). Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti LR įstatymo “Dėl Vilniaus universiteto statuto patvirtinimo” pakeitimo įstatymo projekto ketvirtąjį variantą, parengtą atsižvelgiant į Teisės departamento išvadą.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 17.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas