Lietuvos Respublikos Seimas

E. Vareikio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 04 02-03 d. ataskaita

2002 metų balandžio 2-3 d.d. buvau išvykęs į komandiruotę į Briuselį kaip Jungtinio Lietuvos-ES parlamentinio komiteto (JPK) vadovas į JPK biuro posėdį. Komandiruotės tikslas – kartu su Europos Parlamento atstovais sudaryti ir patvirtinti būsimojo 10-tojo Jungtinio Lietuvos-ES parlamentinio komiteto posėdžio darbotvarkę. Posėdis įvyks Vilniuje ir Kaune 2002 m. gegužės 26-27 dienomis. Biuro posėdis įvyko, kaip ir buvo numatyta, darbotvarkė sudaryta, diskutuota kitais klausimais.

Būsimojo posėdžio darbotvarkėje numatytas Europos Parlamento atstovų vizitas Vilniuje ir Kaune, kur ketinama aplankyti Kauno valymo įrenginius, savivaldybę, vieną susitikti su aukštųjų mokyklų vadovais, nevyriausybinių organizacijų atstovais. Įprastiniame JPK posėdyje ketinama kalbėti derybų eigos dėl narystės ES klausimais, Lietuvos politinė ir ekonominė situacija, administraciniai gebėjimai, Europos ateities klausimai, o taip pat 9-tojo posėdžio rekomendacijų įgyvendinimas ir kiti klausimai.

Patvirtintoji darbotvarkė toliau bus tikslinama.

Be to, lankantis Briuselyje įvyko dvišalis susitikimas su Europos Parlamento Europos Liaudies partijos (ELP) atstovu Michael Gahler, kurio metu aptarta krikščioniškosios demokratijos būklė Lietuvoje, taip pat lankytasi NATO būstinėje, kur Lietuvos narystės NATO klausimu pasikeista nuomonėmis su amb. Ginte Damušis, o visuomenės informavimo NATO klausimais – su NATO informacijos biuro ryšių skyriaus vadove Monique Tuffelli-Piere.

Pagarbiai

Egidijus Vareikis
Naujausi pakeitimai - 2002 04 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas