Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio ir R. A. Sedlicko komandiruotės į Danijos Karalystę 2002 04 07-08 d. ataskaita

2002 m. balandžio 8 d. Kopenhagoje vyko tarptautinė konferencija “Baltijos jūros regionas ateities Europoje. Europos Sąjungos plėtros perspektyvos rengiantis Danijos pirmininkavimui Europos Sąjungoje”, kurią suorganizavo Danijos parlamento Europos reikalų komitetas.

Lietuvos Respublikos Seimą šioje konferencijoje atstovavo Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Europos reikalų komiteto narys Romanas Algimantas Sedlickas.

Konferencijoje taip pat dalyvavo visų Baltijos jūros valstybių parlamentų atstovai, regioninių organizacijų atstovai bei Danijos nevyriausybinių organizacijų atstovai (dalyvių sąrašas pridedamas).

Pagrindiniais pranešėjais konferencijoje buvo Danijos Europos reikalų komiteto pirmininkas Claus Larsen-Jensen, Danijos Užsienio reikalų ministras Per Stig Møller, Danijos Europos reikalų ministras Bertel Haarder (konferencijos programa pridedama).

Danijos Europos reikalų komiteto pirmininkas Claus Larsen-Jensen, atidarydamas konferenciją, pažymėjo, kad Danija, perimdama pirmininkavimą Europos Sąjungai nuo 2002 m. liepos 1 d., yra ryžtingai nusiteikusi 2002 m. gruodžio mėn. Kopenhagoje užbaigti procesą, kuris prasidėjo 1993 m. taip pat Kopenhagoje, t.y., šių metų gale užbaigti derybas su pažangiausiomis šalimis kandidatėmis, kurių tarpe, tikimasi, bus ir 3 Baltijos valstybės bei Lenkija.

Danijos Europos reikalų komiteto pirmininkas pažymėjo, kad Baltijos jūros valstybių bendradarbiavimas per įvairias regionines organizacijas, tokias kaip Baltijos jūros valstybių taryba, Šiaurės taryba ir kitos, yra labai sėkmingas, tačiau ne pilnai išnaudotas. Anot Claus Larsen-Jensen, Baltijos jūros regionas yra pajėgus labiau vystyti prekybą, spręsti užimtumo problemas. Regiono vystymosi perspektyvos yra didelės: dujų ir elektros žiedas, transporto tinklai, turizmas, aplinkosauga ir daugybė kitų sričių. Todėl reikia surasti būdus ir priemones, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti Baltijos jūros regiono bendradarbiavimą.

Danijos Europos reikalų komiteto pirmininkas Claus Larsen-Jensen, taip pat informavo, kad viena ir Danijos televizijos kompanijų sukurs valandos trukmės filmą apie šią konferenciją ir, kad vienu iš konferencijos tikslų yra leisti šalims kandidatėms pačioms tiesiogiai kreiptis į Danijos visuomenę ir paaiškinti savo tikslus. Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis davė interviu Danijos televizijai, kurio metu atsakė į žurnalisto klausimus apie Lietuvos integraciją į ES, apie visuomenės palaikymą šiam procesui, apie IAE, Kaliningradą ir kitus klausimus.

Konferencijoje pranešimą taip pat skaitė Baltijos jūros valstybių tarybos pirmininkas Aleksejus Obukovas apie jo vadovaujamos organizacijos projektus, organizacijos ateitį, ES plėtrą, Baltijos jūros valstybių tarybos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimą.

Po p. A. Obukovo kalbėjo Šiaurės tarybos pirmininkė Ojala Outi apie Baltijos regiono bendradarbiavimą, Šiaurės tarybą ir ES plėtrą, mažų valstybių vietą Europos ateityje, parlamentinio bendradarbiavimo svarbą (kalba pridedama).

Danijos Užsienio reikalų ministras Per Stig Møller perskaitė pranešimą “Baltijos jūros regiono ateitis Europoje”, kuriame pabrėžė Europos Sąjungos plėtros svarbą ir naudą. Užsienio reikalų ministras kalbėjo apie derybų eigą, šalių kandidačių viešąją nuomonę apie stojimą į ES, regioninio bendradarbiavimo naudą, būtinybę jį dar labiau stiprinti, įtraukiant ir Rusiją, su sąlyga, jei bendradarbiavimas bus pagrįstas bendromis europietiškomis vertybėmis (kalba pridedama).

Po Užsienio reikalų ministro kalbos konferencijos dalyviai buvo pakviesti dalyvauti diskusijose ir išsakyti savo pozicijas. Šioje diskusijoje savo pranešimą perskaitė ir Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis apie Lietuvos derybas su ES žemės ūkio politikos ir energetikos srityse bei apie regioninį bendradarbiavimą (pridedamas).

Antroje konferencijos dalyje savo pranešimą perskaitė Danijos Europos reikalų ministras Bertel Haarder (pridedamas). Jis pristatė būsimo Danijos pirmininkavimo Europos Sąjungoje prioritetus, kurių vienas iš svarbių yra plėtra. Ministras yra įsitikinęs, kad plėtros procesas bus sėkmingas ir kliūtimis jam neturėtų tapti nei Bendrosios žemės ūkio politikos reforma, nei susidariusi kritiška situacija Artimuosiuose rytuose. Pranešėjas pažymėjo, kad Europos komisijos parengtas finansinis paketas yra geras ir visi turi suvokti, kad daugiau pinigų nėra ir nebus. Tą patį jis paprašė konferencijos dalyvių iš šalių kandidačių perduoti savo valstybių ūkininkams. Ministras taip pat kalbėjo ir apie Konvento dėl ES ateities darbą ir pažymėjo, kad turi būti atsakyta į daugybę labai sudėtingų klausimų: kaip padaryti ES demokratiškesne, kaip supaprastinti ES sutartis, kaip atskirti kompetencijas, kaip galėtų būti pertvarkytas COSAC, ką daryti su Pagrindinių teisių chartija ir kt. Tačiau p. B. Haarder buvo tikras dėl to, kad nacionalinių parlamentų vaidmuo turi būti būtinai sustiprintas ir Danija čia galėtų būti geriausias sektinas pavyzdys. Atsakydamas į Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko Vytenio Povilo Andriukaičio klausimą, Europos reikalų ministras pabrėžė, kad Danija palaiko Bendrijos metodą, nes jis yra palankus mažoms valstybėms ir tai sudaro danų pozicijos pagrindą.

Konferencijos dalyviai taip pat diskutavo socialinės politikos, pabėgėlių, migracijos politikos, nacionalinių parlamentų kompetencijų klausimais.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis kalbėjo apie Lietuvos derybų dėl narystės eigą ir poziciją Konvente dėl Europos ateities, IAE eksploatacijos nutraukimo bei nacionalinių parlamentų vaidmens stiprinimo klausimais (pridedama).

Seimo narys Romanas Algimantas Sedlickas kalbėjo Ignalinos AE eksploatacijos nutraukimo, pabėgėlių, migracijos politikos klausimais.

Parengė: Seimo Europos reikalų komiteto padėjėja Živilė Pavilonytė

Suderinta:

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

P.s. Tekste paminėtus priedus galite rasti Tarptautinių ryšių skyriuje.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas