Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 15 d. posėdyje

 

Laimutis Vilkončius, kompozitorius, Vilniaus konservatorijos direktorius, surengė seminarą apie kultūros administravimo ypatumus. Pasiremdamas Didžiosios Britanijos, JAV ir Europos šalių patirtimi, jis siūlė kultūros politikos administravimo modelius, pateikė argumentus dėl jų taikymo tikslingumo ir naudingumo mūsų šaliai, atkreipė dėmesį į aktualias Lietuvai problemas.

Komitetas svarstė Seimo nario Algirdo Syso teikiamą LR mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr.IXP-1147), kuriuo siūloma suderinti Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo nuostatas su šiuo metu galiojančių Valstybės tarnybos bei Aukštojo mokslo įstatymų nuostatomis: siūloma įrašyti, kad mokslininko valstybinė pensija neskiriama ir nemokama asmenims, turintiems draudžiamų pajamų. Komiteto nariai siūlymui pritarė bendru sutarimu.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 15.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas