Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-10 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas.
Kviestieji asmenys:
D. Masionis, UAB “Bitė GSM” generalinis direktorius, valdybos pirmininkas
Ž. Jurkšus, UAB “Bitė GSM” generalinio direktoriaus pavaduotojas technologijoms, valdybos narys
M. Jablonskis, UAB “Bitė GSM” teisinio reguliavimo direktorius
E. Babenskas, Seimo nario G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas

1. SVARSTYTA: Susitikimas su UAB “Bitė GSM” vadovais.

Susitikimo metu UAB “Bitė GSM” vadovai pristatė bendrovę, jos tikslus, rezultatus, ateities planus, pasiūlymus darbo grupės rengiamam Telekomunikacijų įstatymo naujos redakcijos projektui.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 04 11.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas