Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 10 d. posėdyje

 

Svarstant Komiteto parengtą Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2001 metų veiklos ataskaitos” projektą, posėdyje dalyvavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos pirmininkas Marcelijus Martinaitis, LRT generalinis direktorius Valentinas Milaknis ir LRT televizijos direktorė Rita Miliūtė, kurie atsakė į Komiteto narių klausimus dėl tolesnių LRT veiklos planų. LRT vadovai pareiškė, kad norint sėkmingai įgyvendinti LRT kaip nacionaliniam transliuotojui įstatyme įteisintus uždavinius, reikėtų LRT turėti antrą televizijos kanalą, būtina atnaujinti seną, nusidėvėjusią techniką, o būtinas LRT finansavimas galėtų būti užtikrintas tik įvedus abonentinį mokestį. Komitetas nutarė į nutarimo projektą įrašyti Informacinės visuomenės plėtros komiteto siūlymą tęsti darbą nagrinėjant abonentinio mokesčio už LRT teikiamas visuomenei paslaugas įvedimo galimybę. Projekte suformuluoti siūlymai: išsamiau informuoti visuomenę apie Lietuvos valstybės valdžios institucijų veiklą; daugiau skirti dėmesio Lietuvos kultūrai ir švietimui, plačiau nušviesti svarbiausius Lietuvos kultūros gyvenimo įvykius, propaguoti žinių visuomenę, profesionaliai parengtomis informacinėmis, šviečiamosiomis, pažintinėmis, meno laidomis mažinti masinės kultūros įtaką; rengti daugiau laidų apie Lietuvos regionus; nuosekliau įgyvendinti LRT įstatyme apibrėžtus veiklos principus, ypač nuostatas dėl objektyvumo, nešališkumo, etikos, pagarbos žmogaus orumui užtikrinimo ir kt.

Bendru sutarimu nutarta pakoreguotą projektą įregistruoti. Projektą plenariniame Seimo posėdyje pristatys Komiteto narė Janė Narvilienė.

Į darbo grupę Jono Bretkūno mirties ir jo atlikto pirmojo lietuviško Biblijos vertimo 400 m. jubiliejui paminėti nutarta deleguoti Komiteto narę Dalią Teišerskytę.

Komitetas išklausė Švietimo ir mokslo ministerijos informacijos apie vykdomus svarbiausius darbus. Posėdyje dalyvavo ministerijos vadovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Bronius Ropė, Finansų ministerijos specialistė Jolanta Tubaitė.

Ministras Algirdas Monkevičius pristatė strateginius ministerijos darbus įgyvendinant Vyriausybės 2001 – 2004 metų programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Viceministras Alvydas Puodžiukas supažindino Komiteto narius, kaip vyko Švietimo įstatymo projekto rengimas, kas toliau projekte turi būti tobulinama atsižvelgiant į Vyriausybės pastabas. Departamento direktorius Arūnas Plikšnys pristatė mokyklų finansavimo naujosios tvarkos patirtį, mokyklų tobulinimo programą ir naujai pakoreguotą profilinio mokymo modelį. Dar kartą kalbėję ministras. A. Monkevičius ir viceministras A. Puodžiukas informavo, kaip tobulinami teisės norminiai aktai, reglamentuojantys švietimo įstaigų tipų ir tinklo pertvarką. Komiteto pirmininko pavaduotojos Janės Narvilienės siūlymu, Komiteto narių bendru sutarimu buvo pritarta tiems darbams, kuriais Švietimo ir mokslo ministerija vykdo Vyriausybės 2001 – 2004 metų programos įgyvendinimo priemonių planą.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas