Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. balandžio 10 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Komiteto posėdis 2002 m. balandžio 10 d.

 

Komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo Generalinio prokuroro pavaduotojas V.Barkauskas, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas J.Riepšas, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja I.Randakevičienė, Aukščiausiojo Teismo teisėjas E.Bieliūnas, Teisingumo viceministras G.Švedas, Teismų departamento direktorius R.Bakšys buvo svarstomas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-1415. Komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą IXP-1415, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką.

Komitetas taip pat svarstė Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo projektą IXP-1422. Šio klausimo svarstyme dalyvavo Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas J.Riepšas, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja I.Randakevičienė, Aukščiausiojo Teismo teisėjas E.Bieliūnas, Teisingumo viceministras G.Švedas, Teismų departamento direktorius R.Bakšys. Komitetas, išklausęs komiteto narių bei posėdžio dalyvių nuomonių, bei apsvarstęs įstatymo projektą IXP-1422, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į komitete apsvarstytas pastabas.

Komitetas , apsvarstęs Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio papildymo įstatymo projektą IXP-1423, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į komitete apsvarstytas pastabas.

Klausimo svarstyme dalyvavo Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas J.Riepšas, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja I.Randakevičienė, Aukščiausiojo Teismo teisėjas E.Bieliūnas, Teisingumo viceministras G.Švedas, Teismų departamento direktorius R.Bakšys.

Komitetas, apsvarstęs Valstybės tarnybos įstatymo 2, 4, 8, 14, 17, 19, 58 straipsnių ir 2 priedėlio papildymo įstatymo projektą IXP-1424, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į tai, jog tiek Teismų įstatymo pakeitimo įstatyme (124 str. 1 d.), tiek Nacionalinės teismų administracijos įstatyme ( 1 str. 1 d.) yra nustatyta, jog “Nacionalinė teismų administracija yra teismų savivaldos institucijas aptarnaujanti biudžetinė įstaiga”. Todėl reikėtų keisti ne bazinio įstatymo 2 str. 21 dalį, o 22 dalį, kur yra apibrėžiama valstybės ir savivaldybių įstaigos sąvoka.

Klausimo svarstyme dalyvavo Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas J.Riepšas, Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja I.Randakevičienė, Aukščiausiojo Teismo teisėjas E.Bieliūnas, Teisingumo viceministras G.Švedas, Teismų departamento direktorius R.Bakšys.

Komitetas apsvarstęs Valstybinių pensijų įstatymo 1 ir 3 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1425, bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Klausimo svarstyme dalyvavo Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja I.Randakevičienė, Aukščiausiojo Teismo teisėjas E.Bieliūnas, Teisingumo viceministras G.Švedas, Teismų departamento direktorius R.Bakšys.

Komitetas svarstė Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1157(2). Svarstyme dalyvavo atstovai iš Valstybės saugumo departamento, bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto patarėjas V.Bacevičius. Komitetas, apsvarstęs įstatymo projektą IXP-1157(2) balsavimo rezultatu 5 už, 1 prieš, 2 susilaikė, pritarė pateiktam įstatymo projektui, su komiteto pastaba, kad iš įstatymo projekto būtų išbraukta “Prokurorai”.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė atidėti Operatyvinės veiklos įstatymo projekto IXP-813(2) svarstymą iki balandžio 15 d.

Komitetas, apsvarstęs Lietuvos Respublikos elektorinio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1189(2), bendru sutarimu nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 10.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas