Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-04-10 bendrą Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetų posėdį

1. S V A R S T Y T A. Privačių miškų atkūrimo, apsaugos ir naudojimo problemos

Bendrame posėdyje dalyvavo LRS Aplinkos apsaugos komiteto, Kaimo reikalų komiteto nariai, Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas, Lietuvos miškų asociacijos atstovai ir kiti dalyviai.

Išklausyti pranešimai bei pasisakymai apie privačių miškų savininkų problemas, dabartinę privataus miškų ūkio formavimosi eigą, valstybės institucijų požiūrį į privačią miškininkystę, veikiančius įstatymus.

Konstatuota, kad nepakankamai skatinos ir remiamos privataus miškų ūkio plėtros priemonės bei privačių miškų savininkų savivaldos organizacijos.

N U S P R Ę S T A: atsižvelgiant į posėdžio dalyvių pastabas ir pasiūlymus dėl neatidėliotinai spręstinų privataus miškų ūkio plėtrą stabdančių problemų, sudaryti bendrą Seimo Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetų darbo grupę sprendimui paruošti, sekančios sudėties:

1. Vytautas Einoris (LRS AAK narys)

2. Vydas Baravykas (LRS AAK narys)

3. Viktoras Rinkevičius (LRS KRK narys)

4. Henrikas Žukauskas (LRS KRK narys)

5. Leonardas Michelbertas (LRS KRK patarėjas)

6. Aleksandras Spruogis (LRS AAK vyresn.patarėjas)

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS apsvarstė Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projektą (IXP-1484) ir jam pritarė.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas