Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-10 d. BFK posėdis

  1. Pasiūlymų Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1361.

Nuspręsta:

  1. SVARSTYTA:
  2. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvada Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1361.

   NUSPRĘSTA:

   1) Pritarti komiteto išvados sprendime 1) punkte išdėstytiems pasiūlymams:

   Sena redakcija:

   "1. Savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už:

   3) leidimo įrengti išorinę vaizdinę komercinę reklamą ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų bei kitų objektų (suderinus su jų savininkais ar valdytojais) išdavimą;

   Komitetas pasiūlė:

   11 straipsnio 1 dalies 3 punkte išbraukti žodžius "bei kitų objektų (suderinus su jų savininkais ar valdytojais)";

   2. Nepritarti kitiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. SVARSTYTA:

Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1361.

NUSPRĘSTA:

  1. Patobulinti 11 straipsnio 1 dalies 6) ir 10) punktuose išdėstytus pasiūlymus;
  2. Nepritarti 11 straipsnio 1 dalies 11) punktui išdėstytiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. Politinių kompanijų finansavimo kontrolės įstatymo 2 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1398.
  2. Nuspręsta:

   Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo nario A. Butkevičiaus pasiūlymus.

   Algirdas Butkevičius siūlo papildyti 7 straipsnį. Lėšų naudojimas:

   " 3. Jeigu referendumo kampanijos metu referendumo iniciatoriai surinko lėšų daugiau nei jų buvo sunaudota referendumo kampanijos išlaidoms apmokėti, nepanaudotos lėšos turi būti perduotos juridiniam asmeniui, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, turinčiam teisę teikti labdarą, kuris šias lėšas privalo sunaudoti labdarai. ‘’

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. Labdaros ir paramos įstatymo 5, 7 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektas IXP-1399.
  4. Nuspręsta:

   Atmesti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą, nes ,,referendumo iniciatyvinė grupė’’ yra grupė asmenų įregistruota Vyriausioje rinkimų komisijoje parašų rinkimo organizavimo laikotarpiui. Tokios grupės pripažinimas paramos gavėja ir labdaros teikėja neatitinka bendro Labdaros ir paramos įstatymo konteksto, pagal kurį paramos gavėjais ir (atitinkamai labdaros teikėjais) gali būti laikomi Lietuvos Respublikoje pagal atitinkamus įstatymus įsteigti visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti juridiniai asmenys. Visi įstatyme paminėti asmenys (labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos) yra įsteigtos viešajai naudai ir orientuotos į ilgalaikę veiklą; veda apskaitą, turi atsiskaityti už gautą ir suteiktą paramą bei labdarą. Jų vykdomi visuomenei naudingi tikslai yra nustatyti šių organizacijų įstatuose (nuostatuose). Įsteigus juridinių asmenų registrą visi paramos gavėjai bus įregistruoti šiame registre – tokių grupių ten niekas neregistruos.

  5. Sudarytos išvadų rengėjų grupės:

  • Civilinio kodekso 6.929 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui - kuratoriai A.Plokšto, R.Palaitis /G.Morkūnas/;
  • Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2001 m. veiklos ataskaitos svarstymas - kuratoriai G.Šivickas, R.Palaitis /A.Mikalauskas/.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 10.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas