Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.04.08 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002.04.08 d. komiteto posėdį

 

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Lietuvos Respublikos tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1, 13, 40, 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1378 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Komiteto patobulintame projekte siūloma sutrumpinti bandomojo laikotarpio priėmimo į Muitinės pareigūnus laiką iki 6 mėnesių (Vyriausybės teiktame projekte buvo iki 12 mėn.) bei atsižvelgta į Valstybės tarnautojų profesinių sąjungų ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymus.

- Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1387 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam pagal Seimo Teisės departamento išvadą įstatymo projektui.

- Pasiūlymus Valstybės tarnybos pakeitimo (naujos redakcijos) įstatymo projektui IXP –1163(2) ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą ir nusprendė:

1) iš esmės pritarti Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadai, išskyrus 1, 3 ir 6 pasiūlymų, pataisų ir pastabų punktus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

2) Iš esmės pritarti Seimo narių Jono Jurkaus, Alfonso Puloko ir Algimanto Valentino Indriūno pasiūlymams, patikslinant 43 straipsnio 7 dalies paskutinio sakinio redakciją: „Įstaigos vadovui ar karjeros valstybės tarnautojui tarnybos laikas gali būti pratęsiamas iki vienerių (1) metų kas met, bet bendras pratęsimų laikotarpis negali viršyti 5 metų“. (Balsavimo rezultatai: 4 “uţ“; 2 “prieđ“.)

3) Nepritarti Sauliaus Lapėno pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 3 balsavo “už“; 2 “prieš“; 4 “susilaikė“.)

4) Nepritarti Semo narių Sigitos Burbienės ir Stasio Kružinausko pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: dėl pasiūlymų 1 punkto: 2 balsavo “už“; 5 “susilaikė“; dėl pasiūlymų 2 punkto: 3 balsavo “už“, 1 “prieš“, 3 “susilaikė“.)

5) Iš dalies pritarti Seimo Pirmininko Artūro Paulausko pasiūlymams:

- 1 punktui nepritarta bendru sutarimu;

- 2 punktui nepritarta bendru sutarimu;

- 3 punktui nepritarta: (Balsavimo rezultatai: 3 “uţ“, 4 “prieđ“);

- 4 punktui nepritarta bendru sutarimu;

- 5 punkte pritarta tik 6 daliai, patikslinant paskutinius 3 žodžius „taikyta tarnybinė nuobauda.“ (Balsavimo rezultatai: 6 “už“, 1 “susilaikė“)

- 6 punkte pritarta dėl 4 dalies papildymo nauju paskutiniu sakiniu bet nepritarta dėl papildymo 7 nauja dalimi “(Balsavimo rezultatai: 2 “už“, 5 “susilaikė“);

- 7 punktui pritarta bendru sutarimu.

Komitetas, papildomai svarstė:

- Seimo nario Petro Papovo pasiūlymus Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1204(3)SP ir nusprendė jiems pritarti.(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“).

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Rinkliavų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1346 ir nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

- Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1361 ir nusprendė pritarti iš esmės iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui: 1) įstatymo projektu keičiamo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte išbraukti žodžius "bei kitų objektų (suderinus su jų savininkais ar valdytojais)"; 2) išbraukti įstatymo projektu teikiamą 11 straipsnio 1 dalies 9 punktą; 3) išdėstyti įstatymo projektu teikiamą 11 straipsnio 1 dalies 10 punktą taip: "leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius trumpalaikiams renginiams savivaldybės teritorijoje (išskyrus prie valstybinės reikšmės kelių) išdavimą"; 3) išbraukti įstatymo projektu teikiamame 11 straipsnio 1 dalies 11 punkte žodžius "turinčių kurorto statusą".

- Referendumo įstatymo projektą IXP- 1397 ir nusprendė pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projekui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui: 1) pakeisti įstatymo projekto 4 straipsnio 6 punktą: „6) kitų įstatymų projektų”; 2) įstatymo projekto 5 straipsnio 6 punkte išbraukti žodį “esminių”.

- Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projektŕ IXP-1457 ir nusprendė iš esmės projektui pritarti, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

Informaciją parengė:

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė

396806 gejasa@lrs.lt

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 10.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas