Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-10

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, balandžio 10 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Žvalgybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1299 bei Žvalgybos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1299A, kuriuos Komiteto nariams pristatė Komiteto išvadų rengėjas Gediminas Kirkilas bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vyresnysis patarėjas Deivis Valiulis. Pagrindinis teikiamo įstatymo projekto tikslas – patobulinti žvalgybos tarnybų parlamentinės kontrolės teisinį reglamentavimą. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė siūlyti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui kreiptis į Vyriausybę dėl išvados pateikimo šiuo klausimu.

Tęsiant tradiciją aptarti parlamentinių delegacijų tarptautinėse organizacijose ir forumuose veiklą, Komiteto posėdyje buvo aptartas klausimas - dėl Seimo delegacijos dalyvavimo Tarpparlamentinės Sąjungos veikloje. Svarstydami šį klausimą Komiteto nariai apsikeitė nuomonėmis apie Lietuvos delegacijos naudingą darbą Tarpparlamentinės Sąjungos veikloje, bendru sutarimu pritarė pačios Tarpparlamentinės Sąjungos siūlomoms struktūrinėms bei organizacinėms reformoms bei išreiškė nuomonę dėl pastovios Lietuvos Seimo delegacijos minėtoje tarptautinėje organizacijoje sukūrimo.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 10.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas